Důležité faktory ovlivňující náš projekt

Každý projekt sám o sobě není izolovanou entitou a velmi často bývá pod tlakem různých vlivů v rámci naší firmy. Od dostupnosti financí, přes aktuální ekonomický úspěch organizace, po její celkovou kvalitu řízení. Pojďme se podívat na několik důležitých faktorů, které mohou ovlivnit i váš projekt.

Podpora vedení

Z praxe známe, že existují projekty, které mají velkou podporu od klíčových manažerů organizace a vrcholového managementu. Ale také občas musíme odřídit i některý, který přichází zdola často od jednoho z manažerů první linie. V takových situacích si buď podporu vedení musíme postupně získávat, nebo je třeba obrnit se trpělivostí a počítat s tím, že náš projekt zabere mnohem delší čas. Podpora vedení patří trvale mezi nejdůležitější faktory, které ovlivňují úspěšné dokončení projektu. Čistě metodicky by však vedení podniku přímo do řízení konkrétního projektu nemělo příliš zasahovat.

Ekonomická situace organizace

Ekonomický cyklus je v zásadě neúprosný a firma se tak pohybuje ve fázích, kdy se výrazně daří prodávat naše výrobky a služby po časy, kdy třeba přímo bojujeme o přežití. To vše má samozřejmě dopad na všechny rozběhnuté projekty. V nepříznivém období se projektový manažer vyrovnává s omezenými zdroji, nebo je naopak požádán o to, aby svůj projekt pozastavil. Přežití projektu a jeho další rozvoj se tak stává politickou hrou mezi různými skupinami ve vedení.

Změny dopadající na projekt

V dnešní době zejména dlouhodobé projekty trpí vysokým počtem změn v průběhu jeho realizace. Průměrná době zaměstnance u jedné firmy se kontinuálně zkracuje, a proto je třeba častěji počítat s odchody a časem na zapracování nových členů projektového týmu. Strategie a cíle organizace také dnes podléhají častým změnám, což může občas náš projekt také zkomplikovat.

Rostoucí síla zákazníka

Samostatnou kapitolou zůstává role zákazníka projektu v případě, že jde o externí subjekt. V rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů někdy dochází k časté převaze zákazníka nad dodavatelem, který se pak většinou přizpůsobuje požadovaným změnám. Ty ovlivňují výstup a tím i pracnost projektu. Velmi často tak v souvislosti s obchodní strategií dochází k velkému ustupování před požadavky zákazníka a projekt se tak může neúměrně protáhnout.

Metodika řízení projektu

I samotná metodika, podle které projekt řídíme, může výrazně ovlivnit úspěch našeho projektu. Pro některé situace a výstupy může být vhodnější vydat se cestou agilních metodiky, u jiných je lepší držet se těch rigorózních např. PMI PMBoK. Výrazně může naopak zkomplikovat projekt skutečnost, že projekt řídíme s absencí metodických principů řízení projektu.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: