Zaokrouhlování celkové částky k úhradě – DPH po novele zákona z 1. 4. 2019

Novela zákona o DPH od 1. 4. 2019 přinesla jedinou změnu, která se týká zaokrouhlování celkové částky k úhradě při platbě v hotovosti. V případě bezhotovostních úhrad se nezměnilo vůbec nic, ale změna stanovení základu daně podle § 36 a výpočtu daně podle § 37 vyvolala v praxi diskuzi o dopadu zaokrouhlení celkové částky k úhradě.

Do ustanovení § 36 odst. 5 ZDPH doplněna nová věta: „Do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu.” V ustanoveních zákona o DPH, která se týkají stanovení základu daně a výpočtu daně, žádná pravidla pro zaokrouhlování nastavena nejsou.

Zkusme si to vysvětlit na příkladu

  • Výrobce prodává zboží v ceně bez daně ve výši 180 Kč. Vypočtená daň v sazbě 21 % je součin základu daně a sazby daně: 180 × 0,21 = 37,80 Kč
  • Podle staré úpravy bylo možné daň zaokrouhlit na 38 Kč a vystavit daňový doklad na celkovou částku ve výši 218 Kč. Rozdíl 0,20 Kč nemusel být zahrnut do základu daně. Toto zaokrouhlení daně na celé koruny již novela nepovoluje.
  • Pokud je uskutečněné plnění hrazeno v hotovosti, pak je samozřejmě nutné částku 217,80 Kč zaokrouhlit na 218 Kč, přičemž rozdíl ze zaokrouhlení celkové částky včetně daně ve výši 0,20 Kč bude vyňat z DPH.
  • Daňový doklad hrazený jinak než v hotovosti (platba kartou, převodem) bude vystaven na částku 217,80 Kč.

Předkladatel zákona ani zákonodárci si však zřejmě neuvědomil, že v praxi se zaokrouhlují celkové částky k úhradě i při bezhotovostním platebním styku. Pro tento případ žádné pravidlo vyjímající zaokrouhlení ze základu daně nestanovil. Pokud by tedy byla částka zaokrouhlena na 218 Kč, pak je nutné dopočítaný rozdíl 0,20 Kč rozdělit na základ daně a daň.

Finanční správa nicméně ve svém vyjádření uvádí, že i při bezhotovostních úhradách má zůstat zaokrouhlení mimo základ daně.

V praxi se budeme určitě potkávat s oběma způsoby a myslím, že není důvod se tímto znepokojovat a vyžadovat vystavení „správně“ zaokrouhleného dokladu.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: