Zaokrouhlování DPH po novele zákona z 1. 4. 2019

Od 1. dubna 2019 platí nové znění zákona o DPH, které kromě jiného upravuje způsob zaokrouhlování daně z přidané hodnoty. Do 30. 9. 2019 platilo přechodné období, ve kterém se mohla daň počítat a zaokrouhlovat podle dřívější právní úpravy.

Konkrétně došlo k vymezení nového postupu při výpočtu daně tzv. metodou „shora“, při které se daň a základ daně počítají z částky odpovídající výši úplaty, která je včetně daně.

Přestože jde v podstatě o nepříliš důležitou změnu v zákoně, vzbudila velké diskuze a nedorozumění, a dokonce k tomuto tématu vydala Finanční správa dne 14. 10. 2019 Informaci.

Pro většinu účetních je to ale relativně důležitá věc, protože se často v praxi potýkali s tím, že se jim nedařilo v některých účetních softwarech zaúčtovat přijatou fakturu shodně s tím, jak to udělal poskytovatel plnění.

Pojďme se na to podívat ryze prakticky, na příkladech.

Příklad číslo 1 – Výpočet výše daně dle § 37 ZDPH ve znění účinném do 31. 3. 2019

 • Pan Novák si šel koupit do velkoobchodu zboží do svého obchůdku s drogérií. Nakoupil zboží ve sjednané celkové ceně ve výši základu daně 100 000 Kč. Výše daně se vypočítala metodou „zdola“ takto:
  • 100 000 x 21 % = 21 000 Kč
 • Pokud by nakupoval zboží tak, že by byla sjednaná celková cena včetně daně 121 000 Kč, výše daně by se počítala metodou „shora“ takto:
  • 121 000 x 0,1736 = 21 005,60 Kč
 • Je vidět, že se částky výše daně liší. Není to sice dramatická změna, ale spoustě účetních to fakt vadilo.

Příklad číslo 2 – Výpočet výše daně dle § 37 ZDPH ve znění účinném od 1. 4. 2019

 • Při sjednané celkové ceně ve výši základu daně 100 000 Kč + platná sazba daně:
  • 100 000 x 21 % = 21 000 Kč
 • Tady to zůstává naprosto stejné jako do 31.3.2019.
 • Při sjednané celkové ceně včetně daně 121 000 Kč:
  • 121 000 – (121 000/1,21) = 121 000 – 100 000 = 21 000 Kč
 • Z uvedeného srovnání je zřejmé, že od 1.4.2019 dosáhneme stejné částky výpočtem daně metodou „zdola” i „shora”.

Na co si dát pozor

Pokud se na řádek 1 přiznání DPH (obdobně funguje i řádek 40 pro odpočet daně v základní sazbě) uvede základ daně 100 000 Kč a daň 21 007 Kč nebo 21 001 Kč (tedy třeba jednom korunovou odchylku), tak aplikace pro podání daňových přiznání EPO hlásí propustnou chybu s tím, že přesně vypočtená částka daně je 21 000 Kč. Podle úpravy do konce letošního března bylo uvedené hlášení o „nepřesně“ uvedené částce zavádějící, podle současné úpravy již ovšem toto hlášení doopravdy ukazuje na nějaký problém v uplatnění DPH.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: