Generace X, Y nebo Z? Kam patříte vy? (2. díl)

V prvním díle našeho článku jsme si představili pojem generace, vysvětlili jsme si jeho užití a praktický význam nejen v dnešní společnosti, ale i na pracovním trhu. Nyní se pojďme společně podívat na zoubek současným českým generacím a rozklíčovat jejich základní charakteristiku.

Na úvod je třeba podotknout, že dělení a pojmenování generací je mnoho. U nás v Česku se setkáváme s trochu jinými než třeba v USA nebo Číně. Což dává smysl, když si připomeneme, že termín generace označuje velkou skupinu osob, které se narodili, vyrůstali, a i další období svého života prožívali přibližně ve stejné době. Pojí je proto dobově (historicky a kulturně) podmíněný styl myšlení a jednání. My se samozřejmě soustředíme na naši českou společnost.

Jaké generace rozlišujeme v současné české společnosti

 • Válečná generace
 • Poválečná generace Baby boomers
 • Generace X neboli Husákovy děti
 • Generace Y neboli Mileniálové neboli Havlovy děti
  • Zvláštní podskupinu tvoří Xeniálové
 • Generace Z neboli Generace M
 • Generace Alfa neboli iGen

Pojďme se nyní podívat na jednotlivé současné české generace a jejich charakteristiky a vzájemné odlišnosti podrobněji.

Válečná generace

 • Označení pro osoby narozené (od roku 1925) do roku 1945
 • Někdy též označovaní jako „Tichá generace“, neboť vyrůstali v dobách, kdy nebylo bezpečné navenek projevovat své postoje a názory
 • Během svého života byli svědky turbulentních událostí dvacátého století, dnešní doba a společnost je tak pro ně často zdrojem rozčarování
 • Většinou již nepracují, přibývá ale i počet pracujících důchodců
 • Dokážou vyjít s málem, spoří, neexperimentují
 • Záleží jim na rodině, zdraví a soukromí
 • Váží si vzdělání i možnosti studovat, cestování je pro ně svátkem (ze zdravotních i finančních důvodů však často již jen navštěvují příbuzné)
 • Čtou noviny, poslouchají rádio a občas si nostalgicky pustí gramofon
 • Cení si osobního setkání, jako jedni z mála ještě posílají dopisy a v komunikaci dávají přednost telefonování (mnozí se však, převážně díky a kvůli vnoučatům, zvládnou skamarádit s moderními technologiemi jako je například Skype)

Baby boomers neboli poválečná generace

 • Označení pro osoby narozené mezi lety 1946 a polovinou 60. let
  • Zatímco česká verze magazínu Forbes do této generace řadí ročníky mezi lety 1947 a 1967, američtí demografové obvykle počítají ročníky jen do roku 1964
  • Označení poválečné generace, tedy dětí narozených během ekonomické prosperity po druhé světové válce, vzniklo v USA
  • Generace spojovaná se vznikem subkultur hippies a punk
 • Většinu života prožili v komunistickém Československu a mnozí svůj život dělí na období „před“ a „po“ revoluci
 • Často kritizují rychlost a povrchnost dnešní doby, nezpochybňují autority, mají pevné morální zásady a neměnný žebříček hodnot 
 •  „Poválečná generace“ se ve 21. století dostala do důchodového věku, mnozí však stále pracují nebo podnikají
 • Investují převážně do své rodiny (pomáhají svým dětem se vzděláním nebo rodičům s bydlením), do cestování a podnikání
 • Cení si svobody, klidu, rodiny i dostupnosti vzdělání (sami vyrůstali v době, kdy o vzdělání rozhodoval třídní původ spíše než intelekt)
 • Čtou noviny, knihy a časopisy, sledují televizi a poslouchají rádio, pamatují magnetofony, ale ani mobilní telefony jim už nejsou cizí
 • Rádi cestují, ale přednost dávají zařízeným zájezdům typu all-inclusive, často opakovaně jezdí do stejných destinací
 • Mají rádi dobré jídlo i pití
 • Mailují, esemeskují a někteří (nesměle) pronikají na sociální sítě, přesto svým známým ještě posílají dopisy nebo pohledy

Generace X neboli Husákovy děti

 • Označení pro osoby narozené v období přibližně od poloviny 60. let do poloviny 80. let
  • Zatímco americký magazín Time uvádí rozpětí let 1965 a 1985, česká verze magazínu Forbes do této generace řadí ročníky 1968 až 1982
  • V západním světe se pro „Generaci X“ vžilo též označení Baby busters („rozbíječi“ – přestali se ženit a vdávat), Post boomers (po babyboomu) nebo Slackers (generace lenochů)
  • Lidem z této generace narozeným v Československu se přezdívá Husákovy děti
 • Příslušníci „Generace X“ jsou nyní na vrcholu a jádrem pracovního trhu
 • Zažili socialismus i „divoké devadesátky“, rebelovali proti autoritám a přestali se ženit nebo vdávat
 • Usilují o finanční zabezpečení, vlastní bydlení a klidný život
 • Mají pevné pracovní návyky, nevadí jim ranní vstávání, dojíždění do zaměstnání nebo přesčasy – jejich krédem je „nejdřív práce, pak zábava“
 • Nákupy pečlivě rozvažují, nabídky porovnávají a slyší na množstevní slevy č věrnostní bonusy
 • Kvalitní vzdělání oceňují, ale často pro ně není cílem, spíše samozřejmostí
 • Na dovolené jezdí s cestovkou, ale i po vlastní ose a s bedekrem v ruce
 • Ještě zažili dobu bez počítačů, vyvolávali fotky v „Kodaku“ a trestem pro ně bylo, když dostali „zaracha“ a nemohli si jít hrát ven – dnes fotí již jen na digitál a denně používají chytré telefony spolu notebooky
 • Pamatují korespondenční lístky a ICQ, ale jejich společenský život probíhá převážně na Facebooku, telefonování dávají přednost před esemeskami, protože je rychlejší, a nebojí se používat moderní aplikace

Xeniálové

 • Zajímavou podkategorii tvoří „Xeniálové“ neboli osoby narozené mezi lety 1978 a 1983, na pomezí „Generace X“ a „Generace Y“
 • Narodili se do světa analogového, ale vyrůstali již v tom digitálním
 • Spojují staré a nové – „dobrou školu Generace X“ i „dravost generace následující“ – internet jim není cizí, ale na knihu nedají dopustit; nakupují v e-shopu, ale stejně tak oceňují možnost si „zboží osahat“

Generace Y neboli Mileniálové neboli Havlovy děti

 • Označení pro osoby narozené mezi lety 1983 a 1997
  • Pojem „Generace Y“ se poprvé objevil na počátku 90. let v časopise Advertising Age
  • Termín „mileniálové“ se vžil pro označení této generace proto, že děti narozené po roce 1982 maturovaly v roce 2000, tedy na přelomu milénia
  • Jelikož použití termínů generace pro současnou společnost je neostré a rozmanité, můžete se setkat s označením „Generace Y“ i pro ročníky mezi lety 1974 a 2004
  • Jedná se o děti rodičů narozených v poválečných letech (Baby boomers)
  • Setkáváme se, především na Západě, i s označením iGen (internetová generace) nebo Net Generation (první generace, která je již (téměř) od dětství navyklá na informační a komunikační technologie), též Echo boomers (děti narozené generaci Baby boomers) nebo Generation 9/11 (označení odkazuje na děti, kterým bylo v době útoků z 11. září 2001 mezi 10 a 20 lety)
  • Lidem z této generace narozeným v Československu a později v České republice se přezdívá Havlovy děti
 • První globalizovaná generace, žijící ve světě internetu a otevřených hranic a svobodného pohybu
 • V současnosti jsou ekonomicky aktivní a z pohledu zaměstnavatelů tvoří perspektivní část pracovního trhu
 • Důraz kladou na osobní uplatnění, pocit štěstí a naplnění – osobní spokojenost kladou nad profesní ambice a peníze vydělávají především za účelem naplnění těchto cílů a finančního zabezpečení
 • Na rozdíl od předchozí generace přikládají větší hodnotu osobnímu životu, partnerským a rodinným vztahům
 • Osobní život rozhodně nehodlají obětovat na úkor práce, jejich častým požadavkem je proto flexibilní pracovní doba, práce na snížený úvazek, možnost pracovat z domova nebo na dálku on-line
 • Mají větší nároky na místo zaměstnání, pracovní prostředí a kolektiv, pocit osobního naplnění a motivace
 • Užívají si volného času, kvalitního jídla a pití
 • Cestování si plánují sami, aby mohli poznávat místní kulturu a komunitu, místo hotelů dávají přednost ubytování přes Airbnb
 • Vzdělání je pro ně cesta k poznání sebe sama i světa kolem, mnohdy studují i několik oborů a hojně vyrážejí na studijní pobyty do zahraničí
 • Sebevědomí a „dravost“ jim rozhodně nechybí, proti autoritám často bojují a jsou přesvědčení, že právem
 • Chtějí být oblíbeni a to hlavně prostřednictvím sociálních sítí – střetávání reality a virtuálního světa je pak často dohání k depresi
 • Již od dětství jsou zvyklí používat chytré telefony, notebooky, MP3 přehrávače a nejrůznější aplikace
 • Komunikují přes sociální sítě a rozmanité aplikace (pro různé typy komunikace s odlišnými skupinami osob), téměř netelefonují

Generace Z neboli Generace M

 • Označení pro osoby narozené od poloviny 90. let minulého století do současnosti
  • Česká verze magazínu Forbes zařazuje osoby narozené po roce 1998
  • Vedle označení „Generace Z“ a „Generace M“ (jako multitasking) se objevují také pojmenování „internetová generace“ a „iGen“, „děti nového tisíciletí
  • Tato generace vyrůstala po rozpadu Sovětského svazu, v době ukončení tzv. Studené války, a v éře rozmachu sítě World Wide Web (www)
 • Rozdíl mezi generací Y a Z spočítává v tom, že zatímco první jmenovaní ještě pamatují život před masovým využitím technologii, následující generace se narodila až po něm
 • „Generaci Z“ se někdy přezdívá též „digitální domorodci“ – žijí totiž převážně on-line, přístup k internetu mají nejen domácím počítači, ale bez mobilního telefonu (nebo tabletu či chytrých hodinek) je téměř nepotkáte, komunikují přes textové zprávy a nejrůznější sociální sítě, hudbu poslouchají přes MP3 přehrávače nebo na Youtube
 • Svoje pocity, dojmy a zkušenosti okamžitě sdílí on-line – často v překotném tempu i objemu „dat“
 • Pracovat teprve budou nebo si pracovní trh jen zatím osahávají
 • Většina z nich dosud žije s rodiči a soustředí se tak především na své zájmy – chtějí být oblíbení, mít skutečné přátelé a hlavně být „v kurzu“
 • Většina z nich mají svého oblíbeného Youtubera nebo se sami influencery na nejrůznějších sociálních sítích stávají
 • Proti autoritám nerebulují a s rodiči mají většinou dobré vztahy – jejich skutečný společenský život však probíhá zejména přes dotykové displeje
 • Nasávají do sebe informace jako houby, ale často je neumí třídit nebo s nimi pracovat – nechápou, proč by se měli ještě učit psát rukou nebo si něco pamatovat (všechno je on-line) a místo klasické výuky dávají přednost videím na Youtube a dalších kanálech
 • Pro mnohé z nich jejich rodiče zařídili alternativní, soukromé či individuální vzdělávání již od raného věku
 • Cestují s rodiči a svoje „cool“ zážitky sdílí „v přímém přenosu“ se svými vrstevníky, nejčastěji formou videa

Generace Alfa 

 • Označení pro děti narozené po 2015
  • Objevuje se rovněž označení iGen (internetová generace)
 • Současná nejmladší generace se s chytrými technologiemi na rozdíl od té předchozí nesetkává poprvé ve školním, ale již předškolním věku – patrně je tak zcela integrují do svého života a být on-line pro ně bude druhou přirozeností – jaký bude jejich vztah ke klasickému vzdělání, logickému myšlení, zpracování informací a hodnotám je však otázkou
 • Nechme se překvapit 😊

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: