Archiv pro rubriku: Podnikání

Právní aspekty reklamy – 1. díl

Reklama, propagace, marketing, orientace na zákazníka, konkurence, nabídka, trh a veřejnost. Každý podnikatel, od drobného živnostníka až po mezinárodní koncern, každodenně pracuje s těmito proměnnými. Mantinely hřiště, na kterém se firmy utkávají v konkurenčním boji, přitom neurčuje pouze neviditelná ruka trhu, ale rovněž právní systém daného státu, a právě na právní aspekty reklamy v České […]

Celý článek

Proč lidé podnikají? Tvoření (5. díl)

Když se řekne tvorba, tvoření, kreativita, většině lidí se nejspíš zjeví bohémský umělec, který píše úžasné věci, maluje či sochá nevídaná díla nebo se z něj sypou nádherné hudební opusy. Takových géniů je poskrovnu a my ostatní máme vedle nich pocit, že vlastně nic neumíme. Opravdu nic neumíme nebo si to jen myslíme? Mám takovou […]

Celý článek

Novinky v elektronické komunikaci a zrovnoprávnění elektronického podpisu

Nové nařízení o elektronické identifikaci a službách (eIDAS) Polovina roku 2016 přinesla významné změny v oblasti elektronické komunikace, které se dotknou jak právnických, tak i fyzických osob. Dne 1. července 2016 totiž nabylo účinnosti nové nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářející důvěru v rámci elektronické komunikace (eIDAS). Fyzické i právnické osoby tak mohou nově […]

Celý článek

Proč lidé podnikají? Poznání (4. díl)

K tématu – proč lidé podnikají – se vracím po delší době a téma poznání mi přijde zajímavé. Lze ho chápat v několika významech, na první dobrou mě napadají tři. První je vzdělávací a souvisí s faktem, že při podnikání se musíte stále něco nového učit. Nikdy nemáte hotovo, souvisí to s tvořením, o kterém někdy […]

Celý článek

Paretova analýza krok za krokem

Paretova analýza je metoda, která pomáhá stanovit priority a odstranit hlavní problémy nebo možné příčiny komplikací. Je založena na Principu 80/20 italského ekonoma a sociologa Vilfreda Pareta, který definoval, že 80 % důsledků je způsobeno pouhými 20 % příčin. Důsledkem tohoto pravidla je, že při řízení, rozhodování či plánování je třeba soustředit se především na […]

Celý článek

Jak zaujmout svojí prezentací

Dojem, kterým na svoje posluchače zapůsobíte, ovlivní také způsob, jak bude vaše publikum na vaši prezentaci reagovat, respektive jak přijme její obsah a poselství. Někteří lidé se jako přirození řečníci rodí a jejich projev je spontánní a poutavý, aniž by jeho přípravě museli věnovat příliš pozornosti. Těchto jedinců je však ve společnosti jen velmi málo. […]

Celý článek

Nevíte v čem podnikat? Inspirujte se od ostatních

Řada začínajících podnikatelů si láme hlavu s tím, jaký si vybrat předmět podnikání. Není se čemu divit, neboť jde bezesporu o nejdůležitější otázku v současném světě, který nabízí nepřeberné množství příležitostí. Jakým způsobem najít pro sebe to pravé? Pokud jste se rozhodli vydat cestou podnikatele, počítejte s tím, že vás čeká řada důležitých rozhodnutí, se […]

Celý článek

Firemní design

Firemní design je jedním ze základních pilířů firemního stylu neboli tzv. corporate identity. Jednotná vizuální identita společnosti, vytvořená grafickým designérem a charakterizovaná v grafickém manuálu, slouží k identifikaci společnosti a k jejímu odlišení od konkurenčních firem na trhu. Soubor vizuálních hodnot využívá daná společnosti ke komunikaci jak uvnitř, tak vně firmy. Nejčastější prvky grafického designu […]

Celý článek

BOZP – značky značení a signály

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se BOZP (§6 zákona č. 309/2006 Sb.). Bezpečnostní značky a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné. Provedení značek a zavedení signálů na […]

Celý článek

Co znamená nové pojetí BOZP?

V osmdesátých letech minulého století Evropská unie přehodnotila svůj přístup k BOZP a vytvořila novou filozofii. Co si pod tím představit? Jednalo se zejména o zrušení dosavadních předpisů a vydáním Směrnice Rady č. 89/391/EHS, o zavedení opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Tato směrnice se stala nejen základem pro vytvoření legislativního […]

Celý článek