Archiv pro rubriku: Zaměstnání

Chráněné pracovní místo

Jaké pracovní podmínky musí splňovat chráněné pracovní místo? Společně si je upřesníme. Chráněné pracovní místo zřizuje zaměstnavatel pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce, která se uzavírá na dobu 3 let. Místo musí být obsazeno po dobu 3 let. Dohoda musí obsahovat popis pracovní činnosti, pracoviště a jeho umístění, pracovní […]

Celý článek

Práce, která mě baví

Nedávný průzkum agentury IPSOS, přední společnosti pro výzkum trhu a veřejného mínění v České republice, odhalil, že skoro dvě třetiny lidí by neváhaly kvůli lepšímu pracovnímu uplatnění okamžitě změnit pozici nebo dokonce i pracovní obor. Analýzu si objednala Národní soustava kvalifikace (NSK), která je veřejně přístupným registrem všech profesních kvalifikací potvrzených, rozlišovaných a uznávaných na […]

Celý článek

Rekvalifikace jako nový začátek aneb jak na ni

Ocitli jste se na křižovatce své pracovní kariéry? Jste již několik měsíců v evidenci Úřadu práce a naděje na novou pracovní příležitost stále v nedohlednu? Pak nezoufejte, neboť ve stejné situaci nejste zdaleka sami. Dlouhodobý nepříznivý vývoj na trhu práce a nezaměstnanosti v ČR, klesající nabídka a rostoucí poptávka po volných pracovních místech, spolu se […]

Celý článek

Periodická zdravotní prohlídka a její úhrada

Na základě smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb chodí zaměstnanci na pravidelné periodické zdravotní prohlídky. Lékař posílá zaměstnance na další vyšetření v rámci této prohlídky – ušní, rentgen plic atd. Za tato vyšetření jsou požadovány úhrady ve výši cca 500,- Kč za zaměstnance. Mají na tyto úhrady nárok, když se jedná o součást sledování vývoje zdravotního […]

Celý článek

Jak na změnu kariéry

Nejste spokojeni na své aktuální pracovní pozici nebo v profesním oboru? Nebaví váš již vaše práce? Nevidíte žádné možnosti pro svůj budoucí profesní rozvoj? Láká vás pracovní příležitost ve zcela jiném oboru? Uvažujete o změně zaměstnání nebo chcete jen zvýšit svoji profesní kvalifikaci? Pokud jste alespoň na jednu z zvýše uvedených otázek odpověděli ano, pak […]

Celý článek

Systém Národní soustava kvalifikací a zkouška profesní kvalifikace

Internetový portál Národní soustava kvalifikací (NKS) zveřejňuje informace o profesních kvalifikacích, které jsou aktuálně schválené a uplatnitelné na pracovním trhu v ČR. Informuje rovněž o novinkách a událostech v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího profesního vzdělávání v ČR. NKS je systém průběžně budovaný státem a podporovaný občany i zaměstnavateli. Tento registr je využitelný jako […]

Celý článek

Maximální možný rozsah práce na dohodu

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce stanoví, že rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do tohoto rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Dohodu o pracovní činnosti […]

Celý článek

Jak správně nahlásit pracovní úraz? Dnes to jde jednoduše a zdarma online

Možná si řeknete, proč rozebírat něco tak jednoduchého, jako je nahlášení pracovního úrazu? Vždyť na to musí existovat jednostránkový formulář, co a kdy se komu stalo, podpis vedoucího pracovníka a už může vyplněný list směřovat na pojišťovnu, nebo ne? Pokud máte pocit, že to funguje tímto způsobem, pak Vám upřímně gratulujeme ke skutečnosti, že jste […]

Celý článek

Skončení pracovního poměru – chyby a omyly

Podle čeho může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu neplatnost rozvázání pracovního poměru? Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., (dále jen „NOZ“), přinesl s účinností od 1. ledna 2014 změny i do oblasti skončení pracovního poměru. Zejména se jedná o výkladové přístupy k legislativním požadavkům na právní jednání. Důležité jsou zejména skutečnosti, které s výpovědí, jako s projevem vůle zaměstnavatele, souvisejí. Bez jejich přesného vyjádření, které musí být v souladu […]

Celý článek

Nevyčerpaná dovolená a převod do roku 2015

Nestihli jste letos dovolenou? Nevadí, nepřijdete o ni. Nevyčerpaná dovolená nepropadá, lze ji převést k čerpání do příštího roku. Pokud nebude zaměstnanci zaměstnavatelem určena ani do 30. 6. 2015, určí si termín dokonce sám zaměstnanec. Doba čerpání dovolené Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace […]

Celý článek