Kolik dostanete na služební cestu v roce 2016? Díl druhý.

Díl druhý – Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách

Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě upravuje zákoník práce, konkrétní sazby (zejména stravného) pak každoročně k 1. lednu upravuje vyhláška Ministerstva vnitra. Cílem navržených změn je zajistit zaměstnancům dostatečnou finanční kompenzaci v případech, kdy je zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu a v této souvislosti jim vzniknou cestovní výdaje. Mezi uznatelné cestovní výdaje při zahraniční cestách se počítají: jízdní výdaje, výdaje za ubytování, (tzv. zahraniční) stravné a nutné vedlejší výdaje.

Zahraniční služební cesty

Kolik dostanete na jídlo?

 •  Vyrazíte-li na služební cestu do zahraničí, můžete se kromě cestování do zajímavých destinací těšit rovněž na vyšší sazby stravného než v případě tuzemských pracovních cest.
 • Konkrétní výše základní sazby zahraničního stravného se liší dle navštívené země. Sazby zahraničního stravného ve všech zemích pro rok 2016 upravuje vyhláška č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016
 • Sazby stravného se stanovují v zahraniční měně; zaměstnavatel vám je však na požádání může vyplatit i v korunách, dle devizového trhu, který vyhlašuje Česká národní banka.
 • Zaměstnavatel může nicméně sazbu na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv snížit až o čtvrtinu (viz § 170 odst. 2 zákoníku práce).
 • Nárok na zahraniční stravné máte od okamžiku, kdy překročíte hranice České republiky nebo od okamžiku, kdy vzlétne vaše letadlo směřující do zahraničí.
 • Navštívíte-li během jednoho dne několik zemí, základní sazba stravného se určuje podle toho, ve které zemi jste strávili nejvíce času.
 • Pokud strávíte na služební cestě v zahraničí jen část dne, stravné se snižuje:

zahranicni_pracovni_cesta_tab_1

 • Bude-li jídlo na služební cestě zajištěno bezplatně po celý den nebo jeho část, bude se základní sazba stravného krátit dle stejného klíče jako v případě tuzemských pracovních cest, tedy:
 • Bude-li zajištěná například jen snídaně nebo oběd, stravné se bude krátit. Za každé bezplatně poskytnuté jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, zaměstnavatel snižuje stravné až o:

zahranicni_pracovni_cesta_tab_2

 • Zcela nárok na stravné ztrácíte, jestliže jste během služební cesty v délce 5 až 12 hodin dostane dvě jídla zdarma, nebo v případě služební cesty v délce 12 až 18 hodin tři jídla zdarma.

Souběh tuzemského a zahraničního stravného v jeden den?

 • Nárok na stravné za zahraniční služební cestu vznikne zaměstnanci pouze v případě, že pracovní cesta mimo Českou republiku bude trvat alespoň 4 hodiny, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne současně nárok na tuzemské i zahraniční stravné.

Nenárokové kapesné

 • Máte-li velkorysého zaměstnavatele, může se stát, že na zahraniční služební cestu dostanete ještě kapesné. Tento finanční obnos je však nenárokovatelný.
 • Daňově uznatelným výdajem je kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného určeného podle délky doby strávené při zahraniční pracovní cestě mimo území České republiky (viz § 170 odst. 3 zákoníku práce). Kapesné se počítá před jeho případným krácením při poskytnutí bezplatného jídla.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *