Jak řešit konflikty na pracovišti

Konflikty, spory, střety či nesoulad se objevují v každé sociální skupině bez rozdílu. Není proto překvapivé, že ke sporům dochází rovněž v pracovním prostředí mezi nadřízenými a podřízenými, mezi kolegy na stejném pracovišti nebo mezi zaměstnancem a jeho nespokojeným klientem. Na každém z nás pak závisí, zda tyto konflikty budou mít pozitivní či negativní dopad na další pracovní vývoj a vztahy na našem pracovišti.

Platí zásada prevence , negativním konfliktům je vždy nutné předcházet, protože jakmile již konflikt jednou vypukl, jeho důsledky (hmotné i nehmotné) mohou být daleko ničivější.

Metody prevence konfliktů

  • silné vedení
  • pravidelná a obratná komunikace
  • jasné cíle a postupy
  • týmová spolupráce

Základem úspěšného řešení konfliktů je zkrácení doby mezi vznikem konfliktu a vstupem do konstruktivní diskuse – čím dlouhodobější je konflikt, tím větší je riziko, že dojde k negativním dopadům a ke zhoršení mezilidských vztahů. Při řešení konfliktních situací je důležité se řídit několika základními pravidly, která zvyšují pravděpodobnost úspěšného vyřešení konfliktu.

Základní pravidla při řešení konfliktů

  • zásada prevence
  • každý má právo prezentovat svůj názor
  • vyslechnutí názoru druhého
  • lidé nemusí mít stejné názory jako my
  • dodržování zásad – nekřičet, neurážet, neironizovat
  • cílem není výhra, ale nalezení kompromisu

Při řešení konfliktů nezapomínejte využívat asertivní komunikační dovednosti, případně techniky, a argumentační a prezentační schopnosti.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *