Jak se připravit na assessment centrum

Čím dále častěji se v rámci výběrového řízení objevují assessment centra, tedy řízená setkání více uchazečů o pracovní pozici, kde provádí různé úkoly a zpravidla jeden z nich se stane zaměstnancem firmy. Jakým způsobem se na tuto netradiční metodu výběru připravit?

Assessment centrum (AC) se do češtiny trochu krkolomně překládá jako diagnosticko-výcvikový program. Vedle diagnostického účelu při výběru vhodného uchazeče o zaměstnání se nástroj používá také pro rozvoj zaměstnanců. Assessment centrum zpravidla probíhá ve skupině 5-10 uchazečů. Jejich práci a vystupování sledují hodnotitelé.

V rámci AC se můžete setkat s rozličnými úkoly. Nejčastěji jde o kombinaci prezentace, testu, skupinových řešení případových studií a modelových situací popřípadě různých her, v rámci kterých se efektivně odhalí vlastnosti a dovednosti uchazečů. Toto je hlavní výhodou AC, neboť zde poznáme budoucího zaměstnance v akci často při náročném úkolu nebo přímo ve stresové situaci. Mezi další přínosy AC bezesporu patří také poznání uchazeče z různých stran.

Dalo by se říct, že každé AC bývá unikátní a čekají tam na účastníky jiné úkoly. Z tohoto důvodu neexistuje univerzální recept na úspěch. Přesto je možné zvýšit pravděpodobnost vítězství na základě několika doporučení.

Co mě nezabije, to mě posílí

AC většinou účastníky energeticky vyčerpá. Úkoly nebývají jednoduché a napětí zvyšuje určitá míra soutěživosti mezi zájemci o pracovní pozici. S každým absolvovaným AC však sami sebe posílíte a časem pro vás bude podobně náročné jako výběrový rozhovor. Pokud se rozhodujete, jestli se AC účastnit, určitě této příležitosti využijte. Minimálně se dozvíte něco nového o svých silných i slabých stránkách.

Zaměřte se na obsah

Pokud se chystáte na AC, zjistěte si maximum informací o jeho průběhu. Někdy vám potenciální zaměstnavatel odmítne údaje sdělit, alespoň jste však prokázali, že o danou pracovní pozici skutečně stojíte. Pokud rámcově tušíte, co vás čeká, můžete se zkusit připravit ať už jen mentálně nebo si danou aktivitu natrénovat.

Nepodceňujte svou energii

Velmi důležité je přijít na AC dostatečně energeticky připravený. Čeká vás totiž několik hodin náročných úkolů často pod psychickým tlakem. Pokud máte možnost, dejte si před datem AC alespoň půl dne klidu popřípadě relaxace a dostatečně se vyspěte.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *