Archiv pro rubriku: Administrativa

Pracovní možnosti v oboru administrativy – 2. část

Ostatní administrativní profese Máte administrativní nebo administrativně-obchodní vzdělání a přemýšlíte, jak ho uplatnit na trhu práce? Poohlížete se po zaměstnání v oboru administrativa, ale nevíte přesně, jaká pracovní pozice by pro Vás byla ta práva? V našem novém dvoudílném seriálu Vám představíme tradiční i další méně známé administrativní pracovní pozice. Zjistíte, po jakých inzerátech se […]

Celý článek

Datová schránka – komunikace s finančními úřady

Od roku 2015 došlo novelou daňových zákonů k další úpravě ustanovení § 72 odst. 4 zákona daňového řádu. Ten ukládá všem, kdo mají zpřístupněnu datovou schránku (včetně jejich zástupců), povinnost komunikovat (resp. činit veškerá podání) s daňovým úřadem pouze elektronicky, tedy pomocí datové zprávy. Jedná se o povinnost činit veškerá podání elektronicky, a to datovou […]

Celý článek

Firemní kultura v praxi

Firemní styl neboli korporátní identita, anglicky corporate identity, označuje soubor pravidel určujících jak vnější vystupování firmy ke svému okolí a zákazníkům, tak vnitrofiremní vztahy mezi zaměstnanci, systém komunikace, řízení a odměňování. V podstatě se jedná o součet vlastností a způsobů prezentace, které spojují organizaci a současně ji odlišují od jiných organizací. Základním pilířem firemní filozofie […]

Celý článek

Jak využít temperament v pracovním prostředí

Schopnost rozpoznat temperament osobnosti, se kterou komunikujeme, vyjednáváme nebo obchodujeme, je velice užitečnou dovedností při společenském i pracovním kontaktu. Každý člověk a stejně tak každý temperament má své pozitivní a negativní vlastnosti. Jejich znalost může pomoci nejen vám osobně, ale rovněž vašemu pracovnímu týmu, abyste maximálně efektivně využili potenciál jednotlivých pracovníků a přiřazovali vhodné osobnosti […]

Celý článek

Jazykovědci připravili novou normu pro psané dokumenty

Od srpna letošního roku začíná platit nová norma pro grafickou úpravu textových dokumentů. Až dosud se pravidla řídila Českou technickou normou (ČSN 01 6910) z roku 2007. Norma určuje zásady formálního uspořádání obchodních a úředních písemností. Kromě formátování a obecných pravidel českého pravopisu norma určuje, jak psát adresy, oslovení, telefonní čísla, data, zkratky, tituly apod. […]

Celý článek

Prokrastinace aneb jak s ní bojovat

Prokrastinace neboli chronické odkládání povinností je velmi negativní psychický jev, který vážně ohrožuje vaši produktivitu a efektivitu. Překvapivě rychle se z ní v dnešní době bohužel stává zvyk. Pojďme se společně podívat na základní pravidla boje s prokrastinací, která vám pomohou dostat se ze zajetých kolejí a zlepšit organizaci vašeho času a práce. Základní pravidla […]

Celý článek

Prokletí moderní doby – prokrastinace

Pojem prokrastinace pochází z latinského slovo procrastintus, které naznačuje odložení něčeho na zítra. Pokrastinace tak znamená silnou a chronickou tendenci odkládat plnění úkolů a povinností, zejména těch náročných (časově, psychicky nebo myšlenkově) na pozdější dobu. Jedná se o velice negativní rys a vážnou překážku vaší pracovní efektivity, i životní aktivity obecně. Co způsobuje prokrastinace stres, […]

Celý článek

Administrativní dovednosti, bez kterých se neobejdete

Běžná administrativní agenda, zpracování a vyřízení pracovních písemností, práce s časem a informacemi, organizace schůzek a společenských setkání, zásady efektivního telefonování a pravidla e-mailové komunikace, základní manažerské a marketingové znalosti, to jsou jen některé z užitečných administrativních dovedností, které v dnešní době představují základní kvalifikační předpoklady již zdaleka nejen pro administrativní profese. Každodenní administrativní činnosti […]

Celý článek

Emailová komunikace jako vaše vizitka

Emailová komunikace je mnohdy prvním krokem vašich obchodních jednání a slouží tak nejen jako vaše vizitka, ale i jako vizitka celé vaší společnosti. Vhodná stylizace a formulace vašich emailů je tudíž prvním krokem k vašemu obchodnímu nebo pracovnímu úspěchu. Všichni, kteří píší emaily, vytvářejí pracovní dokumenty, posílají dopisy nebo jinak písemně komunikují, by měly dodržovat […]

Celý článek