K čemu slouží datové schránky?

Informační systém datových schránek (ISDS) již od roku 2009 umožňuje občanům a právnickým osobám v rámci České republiky zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a rovněž je v této formě od nich přijímat. Fakticky tak tento informační systém veřejné správy zrovnoprávňuje listinnou a elektronickou verzi zasílaného úředního dokumentu a umožňuje moderní, efektivní (levnější a spolehlivější) a bezpečnou formu komunikace se státní správou.

Co jste nevěděli o datových schránkách?

  • Orgánům veřejné moci a právnickým osobám jsou datové schránky zřízeny automaticky, všem ostatním na základě jejich žádost
  • O datovou schránku mohou požádat: FO – občané, FO – podnikatelé, dále PO, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku a orgány veřejné moci (ty mohou žádat o zřízení datové schránky pro své podřízené organizace)
  • Žádost o zřízení datové schránky nebo o její zneplatnění je prováděna prostřednictvím specializovaných formulářů, které jsou k dispozici v systému Czech POINT
  • Nahrazují klasický způsob doručování v listinné podobě, neboť příslušná legislativa fakticky zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu
  • Mezi další prostředky efektivní a bezpečné komunikace s veřejnou správou patří také elektronický podpis.
  • Veškeré důležité informace o datových schránkách jsou dostupné na portálu ISDS: http://www.datoveschranky.info/
  • Do datové schránky uživatelé vstupují přes portál: https://www.mojedatovaschranka.cz
  • Práci s datovou schránkou je možné si vyzkoušet v testovacím prostředí ISDS, dostupném na portálu: http://www.isdstest.cz. Aplikace je dostupná všem zájemcům bez nutnosti registrace.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: