Novinky v elektronické komunikaci a zrovnoprávnění elektronického podpisu

Nové nařízení o elektronické identifikaci a službách (eIDAS)

Polovina roku 2016 přinesla významné změny v oblasti elektronické komunikace, které se dotknou jak právnických, tak i fyzických osob. Dne 1. července 2016 totiž nabylo účinnosti nové nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářející důvěru v rámci elektronické komunikace (eIDAS). Fyzické i právnické osoby tak mohou nově využít tzv. elektronickou identitu, která umožní občanům, firmám i úřadům elektronicky komunikovat přes hranice v rámci celé Evropské unie.

Kvalifikovaný elektronický podpis a jeho zrovnoprávnění s vlastnoručním

Další oblastí, kterou nové legislativní změnily zasáhly jsou elektronické podpisy. Stávající právní úprava (zákon č. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu) byla v plném rozsahu nahrazena novým nařízením eIDAS. Nejdůležitější novinkou tak je skutečnost, že kvalifikovaný elektronický podpis má mít stejnou právní sílu jako vlastnoruční podpis. Změny se dotknou stovek tisíc majitelů elektronických podpisů a to jak právnických, tak i fyzických osob. Elektronický podpis bude nově nahrazen tzv. kvalifikovaným, u právnických osob byly navíc zavedeny tzv. elektronické pečetě.

Podnikatelé si budou moci nové podpisy zřídit u kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru – vedle stávajících certifikačních autorit (například I.CA neboli První certifikační autorita, a.s.), pravděpodobně nově i u dalších komerčních subjektů.

Uživatelé jistě ocení také skutečnost, že nově již nebude možné, aby byla elektronické dokumenty v komunikaci se soudy a státní správou odmítnuty jen proto, že mají elektronickou podobu. Nová právní úprava totiž zrovnoprávňuje kvalifikovaný elektronický podpis s vlastnoručním fyzickým podpisem, a to ve všech životních situacích.

Nepříjemnosti a potíže spojené se zaváděním nového nařízení

Smyslem nového právního předpisu – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (nařízení eIDAS), o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu – je usnadnění komunikace občanů, firem i úřadů přes hranice v rámci celé Evropské unie. Cílem je zabezpečení systémů elektronické identifikace a autentizace při komunikaci s úřady napříč Evropskou unií. Fyzické i právnické osoby tak mohou nově využít tzv. elektronickou identitu, která umožní občanům, firmám i úřadům elektronicky komunikovat přes hranice v rámci celé Evropské unie.

Návrh řešení pro poskytování bezpečné elektronické identifikace a služeb sice neobsahuje žádné jednotné řešení pro všechny státy Evropské unie, avšak přichází s konkrétními požadavky na úroveň a zabezpečení národních států. Jeho zavedení (k 1. červenci 2016) tak provází řada dílčích legislativních úprav. Mnohé z nich v České republice zatím nejsou schváleny, některé dokonce nezačaly být reálně projednávány, a právě zde tkví největší riziko nepříjemností a potíží pro uživatele elektronického podpisu, především pak pro právnické osoby.

Měsíční kontrolní hlášení DPH

Změny zasáhnou například oblast kontrolních hlášení DPH. Od letošního roku jsou podnikatelé povinny podávat toto měsíční hlášení přes portál státní správy a pro identifikaci podatele je možné využít elektronický podpis. Po červenci letošního roku by ale měly být tyto dokumenty potvrzeny elektronickou pečetí. Firmy, úřady, ale i výrobci softwaru, však mohou mít problém s přípravou a vyřízení nové formy podpisu. Může tak docházet ke zpoždění, nedodržení termínů a k problémům při komunikaci.

Podnikající fyzické osoby a elektronická fakturace

Problémy jsou očekávány rovněž v oblasti elektronické fakturace, respektive elektronické komunikace mezi obchodními partnery. Dosud používaná elektronická značka umožňovala automatizovaný režim podepisování elektronických dokumentů bez ohledu na skutečnost, zda jde o fyzickou nebo právnickou osobu. Značky tak mohly používat obě kategorie osob. Nově však v případě podnikající fyzické osoby nebude současný režim elektronické fakturace možný; přičemž poměrně značné množství, i větších organizací, funguje v režimu podnikající fyzické osoby a je zapsané v obchodním rejstříku. Nejedná se tak o problém okrajový. Technické řešení dalšího postupu – například užívání stávajících softwarových a hardwarových podpisových nástrojů – je však dosud nejasné. Podnikající fyzické osoby tak rovněž mohou v blízké budoucnosti očekávat obtíže při elektronické obchodní komunikaci.

Nové elektronické občanské průkazy

Novinkou pro fyzické osoby je zavedení elektronických občanských průkazů, kterými bude možno prokazovat identitu občana na nejvyšší úrovní důvěry. Co to však znamená v praxi? Nové průkazy by měly výrazně zjednodušit komunikaci se státní správou bez nutnosti úřad fyzicky navštívit a v čase, který si občan sám zvolí.

Podrobněji k tématu například na oblíbeném portálu Lupa.cz: http://www.lupa.cz/clanky/eidas-a-elektronicke-podpisy-degradace-ale-i-zakaz-diskriminace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *