Vzdělávací metody jsou více než jen přednáška

Když se řekne firemní vzdělávání, většina lidí si vybaví klasickou přednášku, kde na jedné straně stojí lektor a povídá a na straně druhé jej sleduje skupina posluchačů. Moderní přístupy ke vzdělávání však v dnešní době nabízí řadu více či méně známých metod.

Koučování

Mezi populární metody poslední doby patří bezesporu koučování. Ve spolupráci s kvalitním koučem totiž můžou zaměstnanci dosahovat mimořádných výsledků. Podstatou koučování není radit druhému co dělat, ale systematicky jej zpravidla otázkami podněcovat k tomu, aby si sám našel svou nejefektivnější cestu k cíli. Koučování zpravidla probíhá v krátkých sezeních mezi koučem a koučovaným a je vhodné pro manažerské pozice a klíčové talenty organizace.

Rotace práce

Podstatou této metody je výměna stávající pracovní pozice za pozici jinou. Tímto způsobem zaměstnanec poznává práci druhých, učí se ji, ale hlavně začíná lépe chápat své kolegy. Lepší pochopení pracovní pozice druhého je základem kvalitnější spolupráce a komunikace. Rotace práce se provádí mezi zaměstnanci na stejné úrovni i mezi zaměstnanci a jejich nadřízenými.

Outdoor training

Některé cenné zkušenosti a s tím související uvědomění přicházejí v rámci intenzivní spolupráce se při náročném úkolu. Tuto situaci se často snaží vyvolat organizátoři outodoor training tzv. teambuildingů. Zaměstnanci si na nich zdánlivě hrají, ale přitom se učí, jak spolu efektivně spolupracovat a jak vyjít s jednotlivými kolegy, kteří bývají často velmi různorodí. Profesionálně vedený teambuiling může také přinést hromadu podnětů o tom, jaké stránky osobností jednotlivých zaměstnanců je třeba zlepšovat.

E-learning

V poslední době se stále více prosazuje vzdělávání s pomocí počítačů – e-learning. Účastníkům šetří zejména čas a často i náklady na realizaci externího kurzu. Pokud se rozhodnete využít e-learningu, pečlivě važte, zdali je tato metoda vhodná pro konkrétní obsah. Snadno pomocí e-learningu naučíte své zaměstnance například potřebné informace k firemním výrobkům, obtížněji je touto cestou naučíte například komunikačním dovednostem.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *