Konflikt jako příležitost k lepšímu vztahu

Pravidelně se na kurzech managementu ptám, zdali můžeme považovat konflikty za pozitivní či negativní. Odpovědi bývají rozličné, ale vždy se najde část účastníků, pro které je konflikt něco, čemu je lepší se vyhnout. Jaká je tedy správná odpověď?

Za konflikt lze považovat srážku nebo střet dvou či vícero, do určité míry se vylučujících nebo protichůdných snah, sil, potřeb, zájmů, cílů, hodnot, názorů nebo tendencí. Konflikty jsou zcela přirozenou součástí mezilidské komunikace a nelze si bez nich lidskou společnost prakticky představit.

V mnoha případech nám konflikty umožňují, aby se věci daly do pohybu a staly se potřebné změny. Zde můžeme považovat konflikty za pozitivní. Poté co se jádro sporu vyřeší, strany konfliktu spolu dále dokáží spolupracovat a z dlouhodobého hlediska mohlo dojít i k posílení vztahu dřívějších oponentů.

Vedle toho však existují konflikty negativní. Jsou to ty, které většinou snižují produktivitu na pracovišti a jejich nesprávné či žádné řešení může vést k dlouhodobému poškození vztahu. Negativní konflikty často vznikají z nedostatečné komunikace, z odlišných nebo nejednotných cílů.

Pokud se dostanete do konfliktní situace, nebo se taková blíží, je vhodné pečlivě zvážit, jakou zvolíme strategii.

1. Otevřená komunikace

Pokud se konflikt nachází v počáteční fázi, může se nám vyplatit si s druhým otevřeně promluvit. Pojmenujte, jak vnímáte danou situaci a vyzvěte oponenta ke konstruktivní diskuzi. Touto strategií lze vyjasnit případná nedorozumění, která daný konflikt zapříčinila.

2. Vyjednávání

Pokud již konflikt vypukl, ale stále je ještě na obou stranách otevřená cesta k vzájemné komunikaci, vstupte s druhou stranou do vyjednávání. Svůj vztah s oponentem si můžete udržet respektováním pravidel principiálního vyjednávání, tedy například důsledně oddělit lidi od samotného problému.

3. Asertivní komunikační metody

V některých případech se snažíte v konfliktní situaci obhájit svůj oprávněný záměr. Použití metod asertivní komunikace se zde přímo nabízí. Ve vypjaté situaci nám totiž umožňují sebeprosazení s minimálním poškozením vztahu.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *