Nejčastěji užívané komunikační zkratky – 1. díl

Zamotá se vám hlava, jen co otevřete e-mail od kolegy nebo textovku od vašich ratolestí? Konzultujete pravidelně svoji pracovní i soukromou komunikaci s vyhledávačem Google? Pak nezoufejte, jsme tu pro vás! Přinášíme vám přehledný slovníček aktuálních zkratek používaných v různých komunikačních situací. Nastudujte si je a nezaskočí vás již nikdy více světácký kolega, ani dítko.

Všude kolem slyšíme, jak je dnešní doba rychlá a jak „není čas ztrácet čas“. Našim životům vládnou inteligentní technologie a bez sociálních sítí se dnes obejde již jen málokdo. Rychlá doba si žádá i rychlou komunikaci. Mnoho lidí proto propadlo kouzlu komunikačních zkratek. Většina z těch nejčastěji používaných pochází původně buď z anglického, nebo latinského jazyka. A my vás s nimi nyní seznámíme.

Pro přehlednost jsme pro vás tyto zkratky rozdělili do tří skupin:

1) Zkratky nejčastěji užívané při pracovní komunikaci

AFK

 • z angl. away from keyboard
 • nejsem u klávesnice

AFAIK

 • z angl. as far as I know
 • pokud vím

a. k. a.

 • z angl. also known as
 • také známý jako

approx.

 • z angl. approximately
 • přibližně

ASAP

 • z angl.  as far as possible
 • hned, jak to bude možné

BRB

 • z angl. be right back
 • budu hned zpátky

BTW

 • z angl. by the way
 • mimochodem

CEO

 • z angl. chief executive officer
 • hlavní šéf

CV

 • z lat. curriculum vitae
 • životopis
 • pozn.: v překladu doslova „běh života

dept.

 • z angl. department
 • oddělení, úsek

DYI

 • z angl. do it yourself
 • udělej si sám

est.

 • z angl. established
 • založeno

etc.

 • z lat. et cetera
 • a jiné (aj.), a tak dále (atd.)

FAQ

 • z angl. frequently asked questions
 • často kladené dotazy

FYI

 • z angl. for your information
 • pro tvoji / vaši informaci

F2F

 • z angl. face to face
 • tváří v tvář (osobně)

HQ

 • z angl. headquarters
 • ředitelství

ID

 • z angl. identification
 • identifikace

i. e.

 • z lat. id est
 • to je

IM(H)O

 • z angl. in my (humble) opinion
 • dle mého (skromného) názoru

LOL

 • z angl. laughing out loud
 • směji se nahlas
 • pozn.: často s ironickým podtextem

N/A

 • z angl. not available
 • není k dispozici

no. / nos.

 • z angl. number / numbers
 • číslo / čísla

OMG

 • z angl. oh my god
 • panebože, proboha

p. / pp.

 • z angl. page / pages
 • strana / strany

PA

 • z angl. personal assistant
 • osobní asistent

pcs.

 • z angl. pieces
 • (počet) kusů

PIN

 • z angl. personal identification number
 • osobní identifikační číslo

PLS

 • z angl. please
 • prosím

Q/A

 • z angl. question and answer
 • otázka a odpověď

SRY

 • z angl. sorry
 • promiň, omlouvám se

TBA / TBC

 • z angl. to be announced / confirmed
 • bude oznámeno / potvrzeno či upřesněno

THX

 • z angl. thanks
 • děkuji, díky

VAT

 • z angl. value added tax
 • DPH


Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: