Nejčastěji užívané komunikační zkratky – 2. díl

Zamotá se vám hlava, jen co otevřete e-mail od kolegy nebo textovku od vašich ratolestí? Konzultujete pravidelně svoji pracovní i soukromou komunikaci s vyhledávačem Google? Pak nezoufejte, jsme tu pro vás! Přinášíme vám přehledný slovníček aktuálních zkratek používaných v různých komunikačních situací. Nastudujte si je a nezaskočí vás již nikdy více světácký kolega, ani dítko.

Všude kolem slyšíme, jak je dnešní doba rychlá a jak „není čas ztrácet čas“. Našim životům vládnou inteligentní technologie a bez sociálních sítí se dnes obejde již jen málokdo. Rychlá doba si žádá i rychlou komunikaci. Mnoho lidí proto propadlo kouzlu komunikačních zkratek. Většina z těch nejčastěji používaných pochází původně buď z anglického, nebo latinského jazyka. A my vás s nimi nyní seznámíme.

Pro přehlednost jsme pro vás tyto zkratky rozdělili do tří skupin:

2) Zkratky, s nimiž se v zahraničí neztratíte

AC / DC

 • z angl. alternating current / direct current
 • proud střídavý / stejnosměrný

AM / PM

 • z lat. ante meridiem / post meridiem
 • před polednem (dopoledne) / po poledni (odpoledne)

ATM

 • z angl. automated teller machine
 • bankomat

BC / AD

 • z angl. before Christ / z lat. anno Domini
 • před Kristem / léta páně (po Kristu)
 • respektive př. Kr. / po Kr.

BCE / CE

 • z angl. before common Era / common Era
 • před naším letopočtem / našeho letopočtu
 • respektive př. n. l. / n. l.

kph

 • z angl. kilometres per hour
 • kilometrů za hodinu

RIP

 • z angl. rest in peace
 • odpočívej v pokoji

SOS

 • z angl. save our souls
 • zachraňte nás

St.

 • z angl. saint / street
 • svatý / ulice

ZIP code

 • z angl. Zone Improvement Plan code
 • PSČ

3) Zkratky číselné a kombinující čísla a písmena

2L8

 • z angl. too late
 • příliš pozdě

2U

 • z angl. to you
 • tobě

4E

 • z angl. forever
 • navždy

4U

 • z angl. for you
 • pro tebe

4YEO

 • z angl. for your eyes only
 • pouze pro (tvoje oči) tebe

24/7

 • z angl. twenty-four seven
 • 24 hodin denně 7 dní v týdnu, tedy nonstop

B4

 • z angl. before
 • předtím

GR8

 • z angl. great
 • výborně

M2

 • z angl. me too
 • já také

W8

 • z angl. wait
 • počkej

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: