Jak získat zaměstnance v době ekonomického růstu

Nabídka zaměstnanců na trhu práce klesá. Vy však stále potřebujete získat nové pracovníky, abyste pokryli všechny poptávky. Situace nahrává zaměstnancům a platy rostou. Existují však i další cesty jak získat a udržet kvalitní zaměstnance jinak než růstem platů.

Plánujte se zaměstnanci kariéru

Z výzkumů vyplývá, že čerství absolventi a mladší zaměstnanci preferují zaměstnavatele, kde se mohou systematicky rozvíjet. Nezapomínejte proto na dlouhodobé plánování kariéry a s tím související systém vzdělávání. Dobře prezentovaný kariérní plán zaujme uchazeče na pohovoru a zároveň předejde odchodu talentů.

Přebijte konkurenci benefity

Ve své komunikaci při náboru zaměstnanců ať už osobní nebo na kariérních stránkách nezapomínejte zdůraznit benefity, které nabízíte. Pokud vaše nabídky konkurenci nestačí, uvažujte, jak s minimálními náklady a administrativou zavést benefity další.

Budujte lákavou firemní kulturu

Někteří zaměstnavatelé staví svou personální politiku na systematickém budování firemní kultury. Pracují s firemními hodnotami a pořádají pro své zaměstnance řadu zajímavých akcí. Z firmy, kde se zaměstnanci cítí dobře, bývá málo důchodu k odchodu. Svou unikátní firemní kulturu prezentujte na svých kariérních stránkách.

Pracujte na svém personálním marketingu dlouhodobě

Budování pověsti dobrého zaměstnavatele bývá běh na dlouhou trať. V menších regionech se navíc vaše pověst šíří ústy bývalých zaměstnanců. Mávnutím kouzelného proutku velmi obtížně změníme svůj obraz. Zaměřte se proto na svůj personální marketing a budujte dobré jméno zaměstnavatele svými činy v personalistice dlouhodobě.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *