Další úspěšné asertivní komunikační techniky

Kromě nejznámějších asertivních komunikačních technik, které jsme si již představili v předchozím článku, se nyní seznámíme s dalšími neméně úspěšnými a užitečnými technikami asertivní komunikace – vyjadřováním a příjímání komplimentů, negativní asertivitou, negativními otázkami a reakcí zpětnou vazbou.

Vyjadřování komplimentů

 • vyjadřování pozitivních pocitů formou komplimentů – pozitivní reakce zpětnou vazbou
 • cílem je posilovat žádoucí chování a konání druhých (ovlivňovat tak jejich chování)
 • při skládání komplimentů nezapomínejte na správnou neverbální komunikaci – např. oční kontakt vyjadřuje otevřenost, upřímnost a srdečnost
 • buďte ve svých komplimentech konkrétní
 • vyjádřete vlastní osobní postoj, nevyslovujte své postřehy jako všeobecně platné „pravdy“
 • vyhněte se kromě přehánění, falešnému lichocení a manipulaci
 • komplimenty skládejte pouze, pokud jsou myšleny upřímně (v opačném případě se jedná o neupřímnou manipulaci druhého; neupřímnost komplimentu dříve či později vyjde najevo)

Přijímání komplimentů

 • nepřijetí komplimentu muže být pro toho, kdo ho vyslovil, nepříjemné
 • k neschopnosti přijmout kompliment mohou vést různé důvody – neschopnost zareagovat na pochvalu a následné rozpaky; snaha zlehčovat komplimenty, abychom nevypadali namyšleně; nedůvěra v upřímnost složeného komplimentu
 • rovněž při příjímání je důležitá správná verbální komunikace – zejména oční kontakt
 • vhodnou odpovědí na kompliment mohou být následující reakce „ano, děkuji, těší mě, že…“ nebo „jsem rád, těší mě, že…“ či „děkuji, ale uvádí mě do rozpaků, že…“

Negativní asertivita

 • neboli asertivní přístup ke kritice
 • tato technika učí přijímat svoje chyby (bez ospravedlňování se) a klidně o nich hovořit
 • vychází z asertivního práva „dělat chyby a nést za ně zodpovědnost“
 • schopnost změnit svoje přesvědčení, že kvůli svojí chybě se musíme cítit zle a provinile
 • dovednost ptát se kritika na podrobnosti – možnost dozvědět se zajímavé informace obsažené v kritice a získat tak pro sebe cenné poučení; případně způsob, jak kritiku vyčerpat, pokud se jedná o tzv. manipulativní kritiku

Negativní otázky

 • technika je vhodná jako přijímání konstruktivní kritiky, protože vede našeho oponenta k větší otevřeností
 • technika umožňuje zpřesnit kritiku a zahájit otevřenější komunikaci
 • schopnost naznačit druhému, že jeho kritiku nepovažujeme za zahanbující nebo za důvod k rozbití vztahu či k nepřátelství – naše reakce na jeho kritiku je asertivní, nikoli hněvivá či podrážděná (necítíme se výtkou osobně dotčeni)
 • na kritiku nereagujeme útokem, agresí či manipulací

Reakce zpětnou vazbou

 • zpětnou vazbu rozlišujeme pozitivní a negativní
 • pozitivní zpětná vazba vede k posilování uvedeného chování, negativní naopak k jeho oslabení a snížení pravděpodobnosti jeho opakování
 • reakce zpětnou vazbou neznamená hodnotit, ale vyjádřit svoje pocity
 • schopnost hovořit za sebe, v první osobě jednotného čísla
 • poskytujeme informace o své prožívané zkušenosti a pocitech
 • popisujeme konkrétní chování a ne jedince jako takového
 • podáváme specifické a ne zevšeobecňující informace
 • naše vyjádření je krátké a srozumitelné
 • rovněž při reakci zpětnou vazbou je důležitá správná verbální komunikace – zejména oční kontakt vyjadřuje upřímnost a otevřenost našeho jednání

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: