Konflikt jako průvodní jev mezilidských vztahů

Konflikty se objevují v každé společenské skupině bez rozdílu národnosti, věku, pohlaví, sociálního postavení a dalších atributů. Srážka nebo střet dvou či vícerých, do určité míry se vylučujících nebo protichůdných snah, sil, potřeb, zájmů, cílů, hodnot, názorů nebo tendencí, je průvodním jevem vzájemné lidské interakce. Rozeznáváme několik typů a druhů konfliktů.

Typy konfliktů

 • skrytý nebo otevřený
 • názorový nebo mocenský
 • vnitřní (dilema) nebo vnější

Druhy konfliktů

 • konflikt vztahový (např. milostný trojúhelník)
 • konflikt hodnot (např. spor mezi povinností a touhou)
 • konflikt zájmů (např. mezi zájmem instituce a osoby, která ji zastupuje)
 • konflikt informací (např. rozpor údajů nebo jejich interpretace)
 • konflikt strukturální (např. mocensky nevyvážené organizační struktury)
 • konflikt role (např. rozdílné definice role v závislosti na vztahu k nositeli)

V konfliktech se velice často mísí prvky prvky věcné a iracionální. Střet je často doprovázen nejistotou, nervozitou a strachem. Může vést až k frustraci nebo agresi. Otevřený konflikt dvou osob může být vyvolán jednání m, chováním nebo reakcí partnera.

Možné příčiny konfliktů

 • osobnostní stav
 • frustrace a nesplněná očekávání
 • absence alternativních voleb
 • záměr jako prostředek k získání převahy
 • nedorozumění
 • chybné chápání chování, projevů či osobnosti partnera
 • nezvládnutí aktuální role

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: