Interní lektoři podpoří růst firmy

Když se ekonomice daří, volí řada podnikatelů strategii expanze. Firmy se bouřlivě rozvíjí a nabírají množství nových pracovníků. Z pohledu personalistiky má v této fází zásadní význam firemní vzdělávání. Nové posily je totiž třeba zaškolit, aby co nejrychleji přinášely rostoucí organizaci hodnotu a adaptovaly se v novém prostředí. Pomoci může role interního lektora.

Interní lektoři se objevují zejména ve větších organizacích. Mívají na starosti většinou zaškolování do nových produktů a soustředí se na obchodníky. Firmy působící ve znalostním odvětví např. IT využívají interní lektory také k rychlému zaškolení nových zaměstnanců zejména čerstvých absolventů do nejnovějších technologií. Interní lektor také velmi často školí celofiremní pracovní postupy a seznamuje nové zaměstnance s firemní kulturou.

Interní lektor může být velmi cennou posilou v době expanze firmy. Nováčci se rychle adaptují v prostředí firmy a zároveň se vyvarují některých chyb z neznalosti pracovních postupů. Pokud zvažujete zavedení funkce interního lektora, zaměřte se na následující otázky.

Využijete interního lektora dlouhodobě, nebo jen po dobu růstu firmy?

Je vhodné si dopředu ujasnit, jak dlouho budeme potřebovat nového kolegu na pozici interní lektor. Pokud se jedná o dočasnou výpomoc v souvislosti s růstem firmy, vyplatí se nám najmout spíše externího odborníka na vzdělávání. Popřípadě s novým zaměstnancem – lektorem naplánovat kariérní růst tak, aby i po snížení potřeby vzdělávání měl v organizaci uplatnění.

Chcete spíše odborníka na váš byznys nebo kvalitního pedagoga?

Najít na trhu někoho, kdo je kovaný ve vašem oboru a zároveň má pedagogické schopnosti, není vůbec jednoduché. Často budete muset dělat kompromisy. Pokud například někdo stráví 20 let své kariéry jako projektant ve stavebnictví, těžko bude mít zároveň koučovací schopnosti, pedagogické nadání i poutavý projev. Ujasněte si proto klíčové schopnosti vašeho budoucího kolegy.

Na co všechno můžete interního lektora využít?

Lektorská práce bývá spíše nárazová a souvisí například s měsíčním nástupem nových zaměstnanců. Zvažte proto, jaké další povinnosti novému kolegovi dáte. Může se věnovat například i zajišťování externích kurzů nebo řízení kariéry zaměstnanců. Některé firmy kombinují pozici interního lektora s interním koučem.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: