Řízení projektů pomáhá i v personalistice – díl 2.

Nasazení řady personálních nástrojů vyžaduje od personalistů nemalé úsilí. Pokud například zavádíme nový systém řízení talentů, nebo se snažíme změnit systém odměňování, zabere to řadu hodin ba i dnů. Svým rozsahem se bezesporu jedná o interní projekty. A jako u jiných projektů, měli bychom i zde pomýšlet na využití profesionálních nástrojů řízení projektu. V minulém díle jsme si představili první 3 klíčová doporučení pro řízení HR projektu, nyní na ně navážeme další sadou.

Pečlivě pracujte s riziky

I sebemenší projekt v personalistice má svá rizika. Za rizika můžeme považovat všechny nejisté události, které mohou negativně ovlivnit průběh projektu či jeho samotný výstup. Nejčastější rizika u HR projektů se týkají schvalování a dostatečné součinnosti spolupracujících manažerů. Při nasazování progresivních nástrojů personalistiky je třeba mezi rizika zařadit i nedostatečnou připravenost organizace na takový nástroj.

Rizika bychom u každého projektu měli minimálně na počátku projektu promyslet a zaznamenat. Nadprůměrně pravděpodobná rizika je vhodné prodiskutovat v rámci projektového týmu a určit, jakým způsobem svůj projekt před nimi ochráníme. Typicky se určuje, co uděláme proto, abychom danému riziku předešli a jak si poradíme se situací, když dané riziko nastalo

Sjednejte si účast kolegů na vašem projektu

Jak již jsme naznačili v úvodu článku, jedním z velkých rizik bývá nespolehlivost jednotlivých členů týmu při realizaci projektu. Jednou z příčin bývá nejasná role i požadovaná doba, kterou je budete pro projektové úkoly potřebovat. V úvodu projektu ve fázi plánování nezapomínejte odhadnout, jak dlouho budou na projektu členové týmu spolupracovat. Tento čas si s nimi a popřípadě i jejich přímými nadřízenými nechte odsouhlasit.

Nepodceňujte komunikaci

S velikostí interního projektu rostou nároky na komunikaci týmu. Zatímco u menšího projektu stačí párkrát poslat email se zápisy z jednání, u větších projektů je třeba evidovat vedle úkolů i celkový postup projektu a efektivně sdílet jeho mezivýstupy. Vyplatí se tak například používat sdílenou složku, kam se budou všechny dokumenty ukládat. U rozsáhlých interních projektů se vyplatí využít specializovaného informačního systému, aby se všechny informace šířily ke každému a včas.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *