Řízení projektů pomáhá i v personalistice – díl 1.

Nasazení řady personálních nástrojů vyžaduje od personalistů nemalé úsilí. Pokud třeba zavádíte nový systém řízení talentů, nebo se snažíte změnit systém odměňování, zabere to řadu hodin ba i dnů. Svým rozsahem se bezesporu jedná o interní projekty. A jako u jiných projektů, měli bychom i zde pomýšlet na využití profesionálních nástrojů řízení projektu.

Řízení projektu jako věda se opírá o velké množství různých standardů. Mezi nejznámější patří PMBoK a Prince 2. Zejména druhý zmíněný se začíná u mnoha českých podniků stávat standardem. Personalista pro své interní projekty nemusí dopodrobna znát všechna zákoutí metodik a standardů, měl by však respektovat alespoň základní principy řízení projektů.

Projekt má svůj začátek i konec

Interní rozvojové projekty ve firemním prostředí často trpí tím, že je zaměstnanci často dělají nad rámec své vlastní práce. Nastává tak situace, kdy se navrhne a popíše nový personální nástroj a pak se mu personalista i ostatní spolupracující členové věnují podle aktuálně volného času. To vše vede k neustálému odkládání dokončení příslušného projektu.

Pokud se chcete dané situaci vyhnout, vždy na počátku stanovte jednoznačný a všem známý realistický termín, kdy budou práce na interním projektu dokončené. Pokud se jedná o projekt přesahující celkově alespoň 50 hodin práce lidí, sestavte harmonogram a trvejte na dodržování stanovených termínů.

Nepodceňujte součinnost

Interní projekty mají většinou nízký počet členů. Na jejich dokončení se však větší či menší měrou podílí i třeba několik oddělení. Pokud zavádíte ve společnosti nový systém odměňování, bude to mít zpravidla dopad do pracovních postupů, očekáváte schválení a vyjádření klíčových manažerů, je třeba iniciovat změnu v souvisejícím informačním systému a nový standard odměňování musí respektovat pracovníci finančního útvaru. Mezi nejčastější důvody zpoždění projektů tohoto typu bývá to, že práce visí na schválení nebo součinnosti některého z útvarů, který by měl spolupracovat. Vyjednejte si proto součinnost včas a trvejte na jejím dodržování.

Opřete se o jednoznačné zadání

Úspěch či neúspěch projektů bývá logicky spojován s personalistou. Mějte proto obsah i výstup svého projektu pod kontrolou. Nezapomínejte vypracovat dostatečně podrobné a jednoznačné zadání pro práci svých kolegů. Písemné zadání výstupu projektu vylučuje různé pochopení a opakované předělávání již hotové práce.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *