Procvičte si slovní zásobu na téma: The weather

Počasí je jedním z nejčastějších témat společenské konverzace. Nejen v anglicky mluvících zemích začínají rozhovory obvykle komentáři o aktuálních povětrnostních podmínkách a předpovědi počasí. Naučte se pár užitečných frází a slovíček na toto téma. Připravili jsme pro Vás cvičení na slovní zásobu.

Rozhovory na úvod 🙂

 • A: It´s quite chilly today.
 • B: Yes, and they say it´s going to get even colder.
 • (A: Dneska je dost chladno.
 • B: Ano, a má být ještě chladněji.)
 • C: We´ll have a picnic tomorrow, weather permitting.
 • D: I hope the weather improves, but it looks like rain now.
 • (C: Zítra budeme dělat piknik, pokud to počasí dovolí.
 • D: Doufám, že se počasí zlepší, ale teď to vypadá na déšť.)

Cvičení 1

Doplňte do rozhovorů chybějící slovíčka.

Vybírejte z této nabídky: pouring / mild / muggy / freezing / arctic / boiling

 • A: It´s a bit chilly today, isn´t it?
 • B: It´s absolutely __1__.
 • C: The rain is really coming down.
 • D: Yes, it´s __2 __
 • E: What a hot day!
 • F: Yes, it´s __3__
 • G: This is lovely weather. Not too hot, not too cold.
 • H: It´s quite __4__, isn´t it?
 • I: I can´t believe how cold it is!
 • J: I know. These feel like __5__ temperatures.
 • K: I don´t like this weather. It´s really warm and uncomfortable.
 • L: Yes, it´s very  __6__.

Cvičení 2

Spojte správně slovíčka a definice.

 • 1) fog
 • 2) lightning 
 • 3) thunder 
 • 4) downpour 
 • 5) drizzle  
 • 6) hail            
 • 7) gale   
 • 8) slush  
 • 9) sleet     
 • 10) blizzard    
 • 11) heat wave     
 • 12) dry spell               
 • a) very heavy rain
 • b) a mix of rain and snow
 • c) a loud noise during a storm
 • d) a period without any rain
 • e) an extremely strong wind
 • f) a flash of light during a storm
 • g) very light rain
 • h) a snowstorm
 • i) thick mist that makes it difficult to see
 • j) a long period of hot weather
 • k) small balls of ice
 • l) dirty snow that is melting

Cvičení 3

Odhadněte význam těchto idiomů o počasí.

 • 1) It never rains but it pours.
 • 2) You are making a storm in a teacup.
 • 3) I´m a bit under the weather today.
 • 4) The children were on cloud nine.
 • 5) Our company is having a dry spell at the moment.
 • 6) You´re chasing rainbows.

Správné odpovědi:

Cvičení 1:

1 freezing (mrazivý), 2 pouring (lije), 3 boiling (vřící, rozpálený), 4 mild (mírný, vlahý), 5 (arktický), 6 muggy (dusný)

Cvičení 2:

 • 1i = fog (mlha), It´s foggy.
 • 2f = lightning (blesk), There is lightning.
 • 3c = thunder (hrom, zahřmění), There was a clap of thunder.
 • 4a = downpour (liják, průtrž mračen), It´s pouring down. 
 • 5g = drizzle (mrholení), It´s only drizzling.
 • 6k = hail (krupobití), It´s hailing. 
 • 7e = gale (vichřice), There was a gale last night. 
 • 8l = slush (břečka, rozbředlý sníh), The streets were covered with grey slush.  
 • 9b = sleet (plískanice), It´s sleeting.  
 • 10h = blizzard (sněhová bouře), They got stuck in a blizzard.  
 • 11j = heat wave (vlna veder), In Europe, there´s a heat wave almost every summer.
 • 12d = dry spell (období sucha), We had an unexpected dry spell this spring.

Cvičení 3:

 • 1) When things go wrong, they go very wrong.
 • 2) You make a small problem seem much more serious than it really is.
 • 3) I am feeling ill / sad / I have no energy.
 • 4) They were extremely happy.
 • 5)  We are not doing well. There is little business activity.
 • 6) You are trying to get something you can never have.