Procvičte si slovní zásobu: British and American English

Britská a americká angličtina jsou dvě rovnocenné varianty tohoto jazyka, liší se ovšem ve výslovnosti, pravopisu, gramatice i ve slovní zásobě. Podívejme se nyní spolu na několik příkladů.

Rozdíly ve výslovnosti

tomato = rajče, rajčatový
→  britská výslovnost [tə´ma:təu]
→ americká [tə´meitəu]

schedule = rozvrh, harmonogram, jízdní řád
→  britská angličtina [´šedju:l]
→ americká [´skedžuəl]

Rozdílný pravopis

barva
→ britský pravopis colour
→ americký color

cestování
→ britský pravopis  travelling
→ americký traveling

centrum
→  britský pravopis centre
→ americký center

Další rozdíly

Mají velký dům.
→ britská angličtina They´ve got a big house.
→ americká They have a big house.

Udělám to o víkendu.
→ britská angličtina I´ll do it at the weekend.
→ americká I´ll do it on the weekend.

Tenhle film jsem už viděl.
→ britská angličtina I have already seen this film.
→ americká I already saw this movie.

Zdálo se mi o tobě.
→ britská angličtina I dreamt about you. [dremt] 
→ americká I dreamed about you. [dri:md]

byt
→  britská angličtina flat
→ americká apartment

Cvičení

Vyzkoušejte si několik cvičení na rozdíly ve slovní zásobě 🙂

1) Najděte k britským výrazům americké se stejným významem.

subway / sweater / parking lot / elevator / movie theater / vacation / sidewalk  / fall 

 • autumn
 • holiday
 • lift
 • jumper
 • pavement
 • cinema
 • car park
 • the underground

2) Které z těchto vět jsou v britské a které v americké angličtině?

 • a) I´d like a return ticket, please.
 • b) I love French fries.
 • c) There was a long queue in the supermarket.
 • d) You can get there by tram.
 • e,) The license plate is falling off my car. I must fix it.
 • f) If you go camping, don´t forget to take a torch.
 • g) Can you tell me where the restroom is?
 • h) Put the bags in the trunk of the car.

3) Přepište tyto věty z americké angličtiny do britské.

 • a) They´re looking for an apartment.
 • b) I must mail this package today.
 • c) The car is out of gas.
 • d) My children eat a lot of cookies and candy.
 • e) The zipper on my jacket is broken.
 • f) You can get in a drugstore.
 • g) It´s an old apartment building. There´s no elevator.
 • h) I learned a lot.

Správné odpovědi:

Cvičení 1)

 • autumn / fall (podzim)
 • holiday / vacation (dovolená)
 • lift / elevator (výtah)
 • jumper / sweater (svetr)
 • pavement / sidewalk (chodník)
 • cinema / movie theater (kino)
 • car park / parking lot (parkoviště)
 • the underground / subway (podzemní dráha)

Cvičení 2)

 • a) britská; BrE: return ticket / AmE: round trip ticket (zpáteční lístek)
 • b) americká; chips / French fries (hranolky)
 • c) britská; queue / line (fronta)
 • d) britská; tram / streetcar (tramvaj)
 • e) americká; number plate / license plate (poznávací znáčka auta)
 • f) britská; torch / flashlight (baterka)
 • g) americká; toilet/ restroom (toaleta)
 • h) americká; boot / trunk (kufr auta)

Cvičení 3)

 • a) They´re looking for a flat. (byt)
 • b) I must post this parcel today. (poslat balíček)
 • c) The car is out of petrol. (benzín)
 • d) My children eat a lot of biscuits and sweets. (sušenky a bonbóny, sladkosti)
 • e) The zip on my jacket is broken. (zdrhovadlo 🙂 )
 • f) You can get at a chemist´s. (lékárna, drogerie)
 • g) It´s an old block of flats. There´s no lift. (činžovní dům, výtah)
 • h) I´ve learnt a lot. (naučil/a jsem se)

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: