Mohou být konflikty přínosem?

V okamžiku, kdy se vysloví pojem konflikt, střet, spor nebo nesoulad instinktivně zpozorníme, zbystříme a aktivujeme obranné reflexy. Většina lidí má konflikty úzce, někdy až bolestně živě, spojené s negativní stránkou vzájemné mezilidské komunikace.Nevyhýbají se žádné sociální skupině bez rozdílu rasy, pohlaví, věku či vzdělání. Jsou lidé, kteří se konfliktů obávají a vyhýbají se jim, ale existují naopak i ti jedinci, kteří je vyhledávají a vychutnávají si je. Ať již se o konfliktech hovoří kdekoliv a kdykoliv, jen málokdy zazní myšlenka o jejich pozitivním aspektu, tedy o kladném přínosu, který mohou do vzájemné komunikace, diskuse, pracovní spolupráce či soukromých vztahů vnést.

Konflikty a jejich pozitivní aspekt

 • konflikt ve smyslu názorového sporu či střetu rozdílných pohledů není primárně negativní prvek
 • každý konflikt vede k diskusi (tj. výstup z dané situace) a záleží jen na nás, jaký výsledek (negativní či pozitivní) bude konflikt mít
 • pozitivní konflikt od škodlivého odlišuje podmínka společného cíle
 • pozitivní konflikt může nastat, sdílejí-li účastníci konfliktu společný cíl, např. vášnivá diskuse nad zásadním problémem může stimulovat pracovní kolektiv
 • v přírodě i lidském kolektivu se inovace a změny rodí častěji ze střetu protichůdných sil a z tvořivého ducha než ze sebeuspokojení a „stojatých vod“
 • konflikt jako předstupeň každého pokroku, předstupeň nové kvality
 • konflikt jako prostor k otevření nových témat a příležitostí ke společnému řešení problémů
 • potenciální zdroj nových myšlenek a nápadů ke zlepšení vzájemné spolupráce v rámci pracovních skupin
 • konflikt umožňuje uvědomění si našich odlišností a naopak toho, co nás spojuje s ostatními
 • konflikty nelze zcela vyloučit v mezilidské komunikaci, ale můžeme se je naučit využívat ke zlepšování vzájemných vztahů, jak na pracovišti, tak i v soukromí
 • konflikty jsou nositelé změn a podporují konstruktivní řešení situace, zabraňují stagnaci a stimulují zájem a motivace všech zúčastněných
 • konflikty ověřují a zhodnocují vzájemné vztahy

Tzv. škodlivé konflikty aneb negativní dopad konfliktů

 • na druhou stranu existují tzv. škodlivé neboli negativní konflikty, které narušují práci, snižují produktivitu a ohrožují týmovou spolupráci
 • tento typ konfliktů obvykle pramení z pocitu přehlížení nebo nedocenění, ze slabého vedení, z nejasných rolí a sledovaných priorit, z nedostatků jednotících principů a společných cílů ad.
 • společným jmenovatelem příčin je špatná komunikace
 • zkušený manažer se vždy snaží konfliktům předcházet, případně je řeší hned při prvních náznacích (než se „rozjedou na plno“)

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *