Právní aspekty reklamy – díl 3.

V závěrečném díle krátké mini-série o právních aspektech komerční reklamy a marketingové propagace v České republice se zaměříme na regulaci reklamy, na ochranu spotřebitele, na podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích a další aspekty judikatury v souvislosti s komerční reklamou a marketingovou propagací.

Reklama a Zákon o regulaci reklamy

 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
 • Tento zákon upravuje regulaci reklamy, která je nekalou obchodní praktikou, reklamy srovnávací, reklamy na tabákové výrobky, na humánní léčivé přípravky, na veterinární léčivé přípravky, na potraviny a na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a upravuje obecné požadavky na reklamu a její šíření včetně postihů za porušení povinností podle tohoto zákona a stanovení orgánů dozoru.
 • Mezi další problematiku zpracovanou v daném zákoně patří: skrytá reklama, podprahová reklama, reklama operující s nedovolenými motivy jako strach, násilí, diskriminace a národností, rasové, erotické, nebo náboženské prvky v reklamě.
 • Dále zákon upravuje regulaci reklamy na alkoholické nápoje, na přípravky na ochranu rostlin, na střelné zbraně a střelivo a na činnosti v pohřebnictví.

Reklama a Zákon o některých službách informační spol.

 • Reklama a regulace šíření obchodních sdělení.
 • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
 • Tento zákon upravuje odpovědnost a práva a povinnosti osob, které poskytují služby informační společnosti a šíří obchodní sdělení.
 • Zaslání elektronické pošty za účelem šíření obchodního sdělení je zakázáno, pokud: a) tato není zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení, b) skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, nebo c) je zaslána bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány.

Reklama a Zákon o ochraně spotřebitele

 • Tzv. nekalé obchodní praktiky – klamavé a agresivní obchodní praktiky.
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • Tento zákon upravuje některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele, úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů nebo jiných právnických osob založených k ochraně spotřebitele.
 • Ustanovení zvláštních předpisů týkající se podmínek výroby, dovozu, prodeje a označování výrobků a poskytování služeb nejsou tímto zákonem dotčena.
 • Tento zákon se vztahuje na nabízení a prodej výrobků a na nabízení a poskytování služeb v případech, kdy k plnění dochází na území České republiky. Na ostatní případy se vztahuje tehdy, souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky.

Reklama a Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 • Reklama a silniční provoz – umísťování reklamních poutačů podél dopravních komunikací, pravidla bezpečnosti silničního provozu.
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Tento zákon upravuje podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích včetně výkon státní správy a státního dozoru v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *