Jak myšlenkové mapy nastartují vaše podnikání?

Myšlenkové mapy jsou v moderní, informačně nabité a časově hektické, době užitečným nástrojem při řízení vlastního podnikání a efektivní pomůckou pro koordinaci pracovních úkolů. S využitím představivosti a asociace lze odhalit nové myšlenky a nápady. Ty mohou být dále analyzovány a rozvíjeny do podoby nových obchodních či marketingových strategií, produktů nebo služeb. Využití kreativního myšlení a zapojení vícesmyslového vnímání umožňuje vidět dosud netušené souvislosti a posunout vaše podnikání o krok dopředu! Myšlenkové mapy rovněž udržují v mysli „větší obrázek“ a tím pomáhají i větším týmům neztratit se v každodenní agendě jednotlivých oddělení, ale neomylně sledovat společné cíle. Možnosti využití myšlenkových map jsou velmi bohaté, podívejte se nyní na několik tipů, jak s touto skvělou pomůckou pracovat.

Jak myšlenkové mapy využít v podnikání?

  • Využijte myšlenkové mapy v podnikovém plánování jako efektivní nástroj při tvorbě obchodních plánů, strategií či projektovém managementu.
  • Myšlenkové mapy najdou skvělé uplatnění také při výzkumu. Využít je můžete rovněž při mapování obchodních procesů, SWOT analýze nebo analýze konkurence.
  • Užitečným nástrojem jsou myšlenkové mapy i při managementu projektu včetně plánování, organizování, spravování a rozhodování.
  • V myšlenkových mapách lze hledat inspiraci při strategii rozvoje. Pomůckou mohou být přehledy pro motivování, koučování, profesní rozvoj, trénování a vzdělávání jednotlivých podřízených.
  • Myšlenkové mapy pomohou také při plánování a organizaci, koordinaci termínů, zápisu z jednání a zápisu rozličných poznámek, nápadů, tipy, seznamů, adresářů apod.
  • Nesporný přínos má využití kreativního myšlení a asociace při kreativním řešení pracovních úkolů, při řešení krizových situací, při řešení konfliktních situací či při brainstormingu a dalších skupinových technikách.
  • Napomáhají i zlepšení paměti a koncentrace, odbourávají stres při prezentaci.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: