Jak zvládnout trému

Pojem tréma pochází z latinského označení „tremor“ neboli chvění, strach a hrůza. Od tohoto základu odvozené sloveso „tremere“ znamená třást se, chvět se nebo být zachvácen hrůzou. Tréma v moderním pojetí nejčastěji označuje psychologický stav, který charakterizuje zvýšená míra vzrušení, napětí a strachu. Souvisí obvykle s očekáváním náročné nebo důležité situace, úkolu či zkoušky.

Kde koření tréma, nervozita a stres

 • náročné situace nebo situace, které jsou pro nás velmi významné
 • obavy z výjimečnosti situace (okamžiky „teď anebo nikdy“)
 • zvýšené nároky na sebe sama
 • obavy z reakce okolí (výsměch, nesouhlas nebo lítost)
 • obavy z osobního neúspěchu a možných sankcí
 • negativní předchozí zkušenost a tzv. selektivní paměť (dobře si pamatujeme neúspěchy a snáze zapomínáme na úspěchy)
 • osobnostní dispozice – ostýchavost, citlivost, introverze, melancholie
 • nízká odolnost vůči stresu a frustraci
 • osobní labilita a tendence „nechat se vyvést z míry“
 • nedostatek sebevědomí a asertivity

Jak zvládnout trému

 • základem je pečlivá příprava před prezentací, zkouškou nebo zátěžovou situací
 • pokud je to možné, proveďte zkoušku před vlastním výkonem (ideálně před publikem)
 • v rámci přípravy se věnujte nácviku relaxačních metod, zejména uvolňujícím a dechovým cvičením
 • před mluveným projevem si přichystejte sklenici vody – trémou vysychají ústa
 • s trémou bojujte postupně – její ovládnutí trénujte na maličkostech
 • věřte v sebe a dodávejte si sebevědomí
 • naučte se zastavit v mysli negativní myšlenky a katastrofické scénáře
 • pracujte na svém sebepřijetí – mějte se rádi takoví, jací jste
 • nemějte na sebe vysoké nároky
 • neberte své okolí příliš vážně
 • nenechte někoho druhého vám podsouvat jeho mínění o vaší osobě

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *