Zdvořilostní fráze v angličtině

Zdvořilé společenské chování, ohleduplnost a takt otevírají mnohé dveře. Procvičte si anglické zdvořilostní fráze a doplňte chybějící výrazy. Řešení najdete pod textem.

Nabídka výrazů pro doplnění do textu:
suggest – afraid – possibly – like – wondering – hoping
– better – suppose – by any chance – have

  1. Could you __________ tell me the way to the station?
  2. I don’t __________you could give me a light, could you?
  3. I’m __________we must be going.
  4. I’ll __________to ask you to wait a minute.
  5. I was __________if you might be interested in a game of tennis.
  6. I would say we’d do __________to catch the earlier train.
  7. I’d like to __________that we take a vote.
  8. I’m __________you can lend me Ł10.
  9. What would you __________to drink?
  10. You wouldn’t like to come out with us, __________?

Správné řešení:

1. possibly, 2. suppose, 3. afraid, 4. have, 5. wondering, 6. better, 7. suggest, 8. hoping, 9. like, 10. by any chance.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *