Zapomenutá sleva nebo odpočet – jak na to?

Letos 17. února nastane termín pro podpis ročního zúčtování záloh a 1.dubna bude termín pro podání daňového přiznání. Fyzické osoby (zaměstnanci i podnikatelé) by měli shromáždit všemožná potvrzení o slevách na dani a nezdanitelných částkách, které se odpočítávají od základu daně. Vše je možné v ročním zúčtování a v daňovém přiznání za splnění podmínek uplatnit.

Jenže občas se každému stane, že na něco zapomene nebo se třeba ani nedozví, že si nějakou částku může uplatnit. (Dozví se to například na kurzech v Centru podnikání.)

Co teď, není pozdě, nepřišli jste náhodou nenávratně o svoje peníze, když je dávno po termínu?

Nemusíte panikařit, svoje opomenutí můžete napravit. Stát vám přeplatek na dani vrátí.

Zaměstnanec si v rámci ročního zúčtování zapomene uplatnit nějakou výhodu:

Tuto situaci je možné vyřešit tím, že upozorníme zaměstnavatele, tedy mzdovou účtárnu. Tam vezmou nové skutečnosti do úvahy a přeplatek vrátí.

Pro mzdovou účetní je tato situace tak trochu malinko infarktová – opravy ve mzdách jsou náročné a komplikované, zvlášť když jde o malou firmu a software, na kterém se zpracovávají mzdy, není na toto příliš připraven.

Doporučuji takovému zaměstnanci, aby si podal sám za sebe na příslušném finančním úřadě daňové přiznání, ve kterém uvede všechny skutečnosti tak, jak měly být správně uplatněny. V zaměstnání požádá o Potvrzení o příjmech ze závislé činnosti za příslušný rok. To, že mu bylo v tom roce provedeno roční zúčtování záloh, nevadí. V potvrzení se to vyznačí a v přiznání se s tím pak počítá.

Přiznání podává zaměstnanec jako řádné – je to jeho první přiznání za daný rok.

OSVČ zapomene uplatnit nějakou výhodu:

Pokud si sami podáváte daňové přiznání a zapomenete uplatnit slevu nebo některou z nezdanitelných částí daně, můžete si podat buďto opravné nebo dodatečné daňové přiznání.

  • Opravné daňové přiznání je možné odevzdat, dokud neuplynul termín pro odevzdání daňového přiznání za dané daňové období.
  • Dodatečné daňové přiznání se podává po uplynutí řádného termínu pro podání daňového přiznání.

Pokud jste si tedy už teď spočítali příjmy a výdaje a již odevzdali (nebo odevzdáte) daňové přiznání bez uplatnění některého daňového odpočtu nebo slevy, tak můžete až do 1.4. podat opravné daňové přiznání. Jeho odevzdáním nebude to původní vůbec bráno v úvahu a finanční úřad bude postupovat a vyplácet případné daňové vratky jen na základě opravného daňového přiznání. 

Pokud na svou chybu přijdete až v dubnu, tak si budete muset podat tzv. dodatečné daňové přiznání. Daňová vratka vám tak bude vyplacena až později, zhruba za dva měsíce od podání daňového přiznání.

Nevýhodou v obou případech je, že budete muset znovu doložit všechny dokumenty dokazující nárok na slevy a odpočty.