Změny od 1.1.2020, které plynou ze zvýšení minimální mzdy

Od 1. 1. 2020 se zvýšila minimální mzda na 14 600 Kč. Ukažme si, jak toto zvýšení ovlivňuje kromě mzdy i další platby a limity v oblasti zdaňování a pojištění.

Zdravotní pojištění

Placení pojistného osobami bez zdanitelných příjmů

V roce 2017 – 1 485 Kč, od 1.1.208 – 1 647 Kč, od 1.1.2019 – 1 803 Kč, od 1.1.2020 – 1 971 Kč (13,5 % z minimální mzdy)

Minimální vyměřovací základ u zaměstnanců

Minimálním vyměřovacím základem u zaměstnanců je stanovená minimální mzda. Z tohoto vyměřovacího základu činí pojistné 1 971 Kč (v roce 2019 to bylo 1 1803 Kč). Tato změna ovlivní výši pojistného na zdravotní pojištění od platby za měsíc leden 2020, splatné do 20. února 2020.

Je-li skutečný vyměřovací základ zaměstnance nižší, musí zaměstnanec doplatit (prostřednictvím svého zaměstnavatele) pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů, pokud je povinen minimální vyměřovací základ dodržet.

Limit pro tzv. nekolidující zaměstnání

Nově činí 7 300 Kč (dosud 6 675 Kč), jde o maximální výdělek z pracovního nebo služebního poměru či na základě dohody o pracovní činnosti, který nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP.

Daň z příjmů fyzických osob

Zvýšení limitu pro osvobození pravidelně vypláceného důchodu nebo penze
V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje limit pro osvobození úhrnu pravidelně vypláceného důchodu nebo penze (např. starobní důchody) od daně z příjmů fyzických osob o 45 000 Kč ročně oproti roku 2019, tedy ze současných 480 600 Kč na 525 600 Kč.

Zvýšení limitu slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení
V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje také částka slevy na dani za každé vyživované dítě, kterou lze uplatnit v souvislosti s jeho umístěním do předškolního zařízení ve výši výdajů prokazatelně vynaložených za takové umístění. Oproti roku 2019 se navyšuje na 14 600 Kč.

Limit minimálních příjmů pro uplatnění nároku na daňový bonus
Limit minimálních příjmů pro uplatnění nároku na daňový bonus se zvyšuje na částku 87 600 Kč (měsíčně na 7 300 Kč)

Příklad: Pan Novák má dvě děti. Jeho příjem činí 80 400 Kč ročně. Pracuje na zkrácený úvazek za 6 700 Kč za měsíc.

V roce 2019 má nárok na daňový bonus, ovšem v roce 2020 s touto odměnou nebude mít nárok na daňový bonus, protože jeho příjem nepřesahuje 6násobek minimální mzdy. Jestliže se mu mzda zvýší alespoň na 7 300 Kč, tak nárok mít bude.