Udělejte změny ve svém marketingovém mixu

Marketing… to je celé podnikání z pohledu konečných výsledků, tedy z pohledu zákazníka. Zaměření a zodpovědnost vůči marketingu musí tudíž prostupovat každou částí vaší společnosti.
Existují čtyři rozhodující prvky, které určují, kolik prodáváte, kolik si účtujete, jak velký je váš zisk, jak rychle se rozvíjíte – tedy celou budoucnost vaší společnosti. Každý z těchto prvků musí být neustále upravován, aby co nejlépe reagoval na konkurenční tlaky vašeho rychle se měnícího tržního prostředí. Jsou v permanentním stavu plynulých proměn. Zřídka zůstanou na nějaký čas stabilní. Odpovědi jsou vždy proměnlivé.

Tyto prvky se souhrnně nazývají marketingový mix. Jsou to faktory, které určují úspěch nebo propad vašeho marketingového úsilí. Musíte ustavičně přemýšlet o změně jednoho, nebo hned několika z nich, podle toho, jak se bude měnit trh a vaše konkurence. Všechny začínají na písmeno „P“:

  1. Výrobek (Product): uspokojuje potřeby zákazníka.
  2. Cena (Price): hodnota výrobku pro zákazníka.
  3. Propagace (Promotion): nejviditelnější část marketingového mixu se zabývá propagací výrobků či služeb.
  4. Distribuce (Placement): přemístění výrobku od výrobce k zákazníkovi.

Co prodáváte?

  • První součástí marketingového mixu je váš produkt (výrobek) nebo služba. Vždy definujte svůj výrobek nebo službu z hlediska toho, co „dělá“ pro vaše zákazníky, versus to, co „je“.
  • Dále je potřeba klást si neustále otázku: „Jsou výrobky nebo služby, které dnes nabízíte, absolutně vhodné pro váš současný trh a zákazníky?“
  • Pamatujte si, že platí: „Jestli to funguje, je to již zastaralé.“ Jestliže jsou váš výrobek nebo služba populární a ziskové, vaše konkurence už za ně má náhradu. Vzhledem k obrovské dynamice trhu bude vaše konkurence agresivně hledat způsoby, jak nabídnout svým zákazníkům něco, co je lepší, rychlejší a levnější, než vaše úspěšné produkty. Vaši konkurenti jsou v noci vzhůru a přemýšlí o tom, jak vám přebrat zákazníky, shrábnout váš podíl na trhu a vystrnadit vás z podnikání.

Reagujte rychleji jak konkurence. Z důvodu konkurenčního tlaku bude během příštích pěti let zhruba 80 procent všech vašich výrobků a služeb zcela nových, nebo alespoň odlišných od těch, které prodáváte dnes. Mnoho společností, které v současné době dobře prosperují, bude za pět nebo za deset let pouhou vzpomínkou, protože jejich výrobky budou zastaralé a na rychle se vyvíjejícím trhu již nežádoucí. Společnosti, které nestihnou svoje produkty dostatečně rychle obměňovat, zůstanou ležet v prachu zapomnění – na rozdíl od těch, jež budou reagovat rychleji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *