Přínosy sociálních médií v interní komunikaci

Sociální média většinou považujeme za nástroj pro komunikaci s našimi přáteli. Svoje místo si však našla i v rámci podnikové komunikace. Některé firmy totiž začaly emailovou komunikaci nahrazovat přímo sociální sítí.

Vnitropodnikové sociální sítě dokážou pěkně zamávat zaběhlými pořádky firmy. Zaměstnanci se díky nim mohou vyjadřovat a diskutovat prakticky o všem. Jejich výsledné použití je také ovlivněno firemní kulturou dané firmy. Pro ty otevřenější a progresivnější však mohou být velmi zajímavou volbou. Pojďme prozkoumat některé základní přínosy, které firemní sociální sítě přináší:

Podpora týmové spolupráce

Většina aplikací pro firemní komunikaci umožňuje efektivním způsobem spolupracovat. V rámci projektu stačí založit projektovou stránku a plnit ji úkoly. Sdílení dokumentů a fotografií je zde samozřejmostí. Velké množství funkcí sociálních sítích je pro kooperaci zaměstnanců na dálku jako stvořená.

Podpora firemní komunikace

Informace se na sociální síti přenáší přímo bleskově. Firemní sociální síť může výrazně podpořit budovanou firemní kulturu i společné hodnoty. Rychlost sociálních sítí také reaguje na velké množství změn, kterým si dnešní společnosti prochází.

Podpora kreativity zaměstnanců

V neposlední řadě jsou sociální sítě velmi užitečné pro provádění kreativních brainstormingů. Stačí přidat kreativní výzvu na zeď a na řešení problému se tak může podílet celá firma. Nápady se šíří celou firmou a všichni se k nim mohou přirozeně vyjadřovat. S kreativitou souvisí i podpora šíření znalostí. Pokud zaměstnanec hledá někoho s určitou odborností, snadno jej pomocí statusu najde. Celkově tak tento nový způsob komunikace může podpořit inovativních schopnost firmy.

Důležitá zpětná vazba

Sociální sítě ve své podstatě umožňují vyjádřit se úplně každému bez ohledu na to, na jaké pozici sedí a jak dlouho ve firmě pracuje. V dostatečně otevřené firemní kultuře tak může vedení společnosti i konkrétní manažer získat rychlou a velmi cennou zpětnou vazbu na různá nová opatření a nápady. To umožňuje některé firemní novinky vytvářet se zapojením konkrétních zaměstnanců.

Pozitivní signál směrem k mladším zaměstnancům

Mladší zaměstnanci tráví nad sociálními sítěmi velké množství času. Zavádění takového způsobu komunikace může mladší zaměstnance pozitivně motivovat a dokonce i pomoci při získávání nového zaměstnance.

Zavádění sociální sítě do firmy, kde se doposud komunikuje hlavně pomocí emailů, může přinést radikální změny. Proto je třeba k danému projektu přistupovat opatrně a samotný proces zavádění otevřít klíčovým manažerům a zaměstnancům firmy. Organizace by také měla umět vysvětlit, v čem přesně sociální síť zlepší její fungování a dosahování výsledků.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: