Jak psát motivační dopis – návod

Správně napsaný motivační dopis může být právě tím, co vám otevře dveře k přijímacímu pohovoru a následnému uplatnění na trhu práce nebo profesnímu rozvoji. V motivačním dopisu nejen představujete sebe a své předchozí pracovní zkušenosti a odborné dovednosti, sdělujete rovněž důvody, kvůli nimž jste právě vy tím vhodným člověkem, kterého by si firma měla pozvat na osobní pohovor a poté přijmout do zaměstnání. Vhodně nastylizovaný průvodní dopis vzbudí u personalisty nebo potenciálního zaměstnavatele zájem poznat vás osobně. Můžete v něm také uvést vše, co se co vašeho CV nevešlo nebo se tam nehodilo.

Základní pravidla, jak psát motivační dopis

 • Pro každou pracovní nabídku, o kterou usilujete, napište originální průvodní dopis. Jeho obsah vytvořte na míru dané společnosti a pracovní pozici.
 • Dopis adresujte pokud možno konkrétní osobě. V oslovení uveďte například „Vážená paní Nováková“ nebo „Vážený pane Nováku“. V případě, že je adresát neznámý, uveďte jako oslovení „Vážení“.
 • Buďte struční a konkrétní, vynechejte zdvořilostní fráze. Personalisté jsou zaneprázdněni a potřebují se o hned v úvodu vašeho motivačního dopisu dozvědět, proč se na ně obracíte. Již v úvodu proto uveďte, jaká pozice vás zaujala, případně kde jste se o pracovní nabídce dozvěděli.
 • Obsah musí zaujmout, vyvarujte se klišé. Nezapomeňte, že personalista během dne přečte množství motivačních dopisů, snažte se vzbudit pozornost adresáta tak, aby si vás mezi kandidáty povšiml a zapamatoval.
 • Vyvarujte se gramatických a stylistických chyb. Pečlivě text zkontrolujte a opravte případné chyby a překlepy.
 • Jádrem sdělení by měla být odpověď na otázku, proč zrovna vy jste vhodný uchazeč. Není nutné vyjmenovávat všechny vaše předchozí pracovní zkušenosti a odbornou kvalifikaci, uveďte spíše příklady pracovních dovednosti a úspěchů, které prokážou vaši schopnost zodpovědně zastávat svěřené kompetence a efektivně plnit zadané úkoly na nabízené pracovní pozici.
 • Prokažte znalost oboru či firmy, kde bystě chtěli pracovat. Zmiňte například znalost trhu nebo odborné problematiky. Představte svůj profesní záměr (respektive svoji představu o tzv. career managementu – „kombinaci systematického plánování a aktivního řízení vaší profesní kariéry“).
 • Zaměřte se spíše na to, co můžete udělat vy pro firmu, než co ona může nabídnout vám. Udělejte si základní průzkum o dané společnosti – o jaký obor podnikání se jedná, jaké služby a produkty nabízí, jaké je její postavení a historie na trhu, atd. Tyto znalosti následně využijte při psaní motivačního dopisu, aby bylo vidět, že jste informování o dané pracovní nabídce a konkrétní společnosti. Nevypadá dobře, když uchazeč na pohovoru netuší, zda daná firma prodává auta nebo rohlíky.
 • Nezapomeňte na cíl motivačního dopisu a požádejte o pracovní pohovor. Napište, kdy a jakým způsobem je možné vás kontaktovat.
 • Nebuďte familiární ani příliš podlézaví. Buďte sebevědomí, ale ne arogantní.
 • Pokud dopis posíláte poštou, vlastnoručně ho podepište. Případně si dokument vytiskněte, podepište a naskenovaný zašlete personalistovi. Vlastnoruční podpis obdobně jako fotografie na CV působí osobněji.
 • Než dopis odešlete, přečtěte si jej „očima zaměstnavatele“. Případně si nechte text zkontrolovat druhou osobou a požádejte ji o komentář.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *