Komunikační mix versus marketingový mix

Baví mě dávat věci do souvislostí a stavět systém. I proto bych se ráda zastavila nad vztahem mezi dvěma pojmy – marketingový a komunikační mix . Při výuce v kurzu Marketing pro praxi totiž posluchači často žádají vyjasnění souvislostí mezi těmito dvěma nosnými pilíři marketingových aktivit.

Marketingový mix

Tvoří základní nástroje marketingu, s nimiž je třeba komplexně a zároveň pararelně v čase pracovat. V literatuře se s nimi setkáváme pod názvem 4, eventuálně 5 nebo dokonce i 7 marketingových „P“. Pro nastínění spojitosti mezi mixem marketingovým a komunikačním stačí, když zůstaneme u nejjednodušší varianty – a to základních 4P marketingu:

  • Product (produkt)
  • Price (cena)
  • Promotion (propagace)
  • Place (distribuce)

Komunikační mix

Označuje prostředky, kterými firma komunikuje se stávajícími nebo potenciálními zákazníky a ostatní, širokou veřejností. Komunikační mix představuje všechny nástroje propagace, což znamená, že je součástí třetího „P“ marketingového mixu.

Souvztažnost marketingového a komunikačního mixu pak vypadá následovně:

mix-b

Správně sestavený komunikační mix buduje značku, posiluje postavení firmy na trhu a v neposlední řadě stimuluje prodejní výsledky. V rámci mixu marketingového musí komunikační strategie fungovat v promyšlené kooperaci s ostatními marketingovými „ P“, a tedy jít ruku v ruce s produktovou, cenovou a distribuční strategií. Plně využívat marketingový mix znamená využívat účinně marketing, a tím zajistit dlouhodobou ekonomickou prosperitu firmy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *