Vývoj situace na trhu práce a nezaměstnanost v uplynulém roce

Každý rok zveřejňuje Úřad práce aktuální statistiky k vývoji trhu práce a nezaměstnanosti v jednotlivých regionech. Nejnovější dostupná data pro Prahu a okolí pocházejí z roku 2013 a podávají komplexní obraz zaměstnanosti v našem kraji.

Pracovní síla, tedy ekonomicky aktivní jedinci, byla v roce 2013 nejproduktivnější mezi 30. a 44. rokem života. Druhou nejaktivnější skupinou byli lidé ve věku 45 a 59 let. Následují mladší ročníky ve věku 15 až 29 let a jako ekonomicky nejméně aktivní skupina se v loňském roce jevila skupina ve věku 60 let a lidé starší. Shodné rozdělení přejímá rovněž statistika nezaměstnanosti, která byla rovněž nejvyšší u kategorie věku mezi 30 a 44 lety.

Nejvyšší podíl zaměstnanosti odpovídal terciárnímu sektoru služeb, což je příznačné pro industriální státy již od dob průmyslové revoluce. Následuje sekundární sektor průmyslového odvětví včetně stavebnictví. Nejnižší podíl zaměstnanosti připadal v loňském roce typicky na primární sektor zemědělský.

Celková zaměstnanost v kraji Praha (2013) – podíl jednotlivých odvětví

Celková zaměstnanost v kraji Praha (2013) – podíl jednotlivých odvětví

Nejvyšší podíl zaměstnanosti v roce 2013 vykazovala následující odvětví – Informační a komunikační činnost, Činnosti v oblasti nemovitostí a Profesní, vědecké a technické činnosti. Významný podíl zaměstnanosti připadal rovněž na Peněžnictví a pojišťovnictví, Administrativní a podpůrné činnosti nebo Kulturní, zábavní a rekreační činnost.

V souvislosti s charakteristikou poptávky zaměstnavatelů po pracovní síle, tedy v otázce volných pracovních míst v roce 2013, ze statistiky vyplývá, že největší bylo zastoupení pracovních pozic se základním vzděláním, svou povahou nekvalifikovaných a pomocných prací, např. ve stavebnictví, dále úklidové práce, profese strážní a hlídači, kuchaři, číšníci a servírky atd. Ve většině případů se jedná o místa nekvalifikovaná, fyzicky náročná, většinou s minimální mzdou. Vzhledem k nezájmu uchazečů o tyto pozice se zvyšuje tendence zaměstnavatelů přijímat do zaměstnání uchazeče ze zahraničí, zvláště z tzv. zemí třetího světa.

Ze statistiky dále vyplývá, že situace na trhu práce v roce 2013 se vyznačovala výrazným snížením počtu volných míst a historicky nejvyšším počtem evidovaných uchazečů o zaměstnání. Struktura volných míst neodpovídala struktuře požadovaných profesí.

Prognózy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, pod které spadá agenda Úřadu práce, nejsou optimistické ani pro rok 2014. Je čím dál zřejmější, že vývoj pracovního trhu a rostoucí nezaměstnanost způsobí i v budoucnosti pokles pracovních příležitostí v určitých odvětvích a profesní rekvalifikace se tak stává stále významnějším prostředkem pro zvýšení možností pracovního uplatnění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *