Jazykovědci připravili novou normu pro psané dokumenty

Od srpna letošního roku začíná platit nová norma pro grafickou úpravu textových dokumentů. Až dosud se pravidla řídila Českou technickou normou (ČSN 01 6910) z roku 2007. Norma určuje zásady formálního uspořádání obchodních a úředních písemností. Kromě formátování a obecných pravidel českého pravopisu norma určuje, jak psát adresy, oslovení, telefonní čísla, data, zkratky, tituly apod. Dodržování normy s označením ČSN 01 6910 není povinné ani právně vymahatelné. Pravidla se ale vyučují například na obchodních akademiích, kde je psaní korespondence součástí maturitní zkoušky; řídit by se jimi měly také úřady.

Nová norma pro úpravu písemných dokumentů zjednodušuje psaní kalendářních dat, časových údajů, peněžních částek, poštovních adres, spojovníku a pomlčky. Upravuje rovněž pravidla pro psaní oslovení, lomítek, měřítek a poměrů.

Novinky v tvorbě a stylizaci písemností

  • Časové údaje – norma nově umožňuje psaní času s dvojtečkou (7:30) i tečkou (7.30); variantu s nulou můžete používat pouze v kombinaci s dvojtečkou (07:30)
  • Kalendářní data – nyní lze psát měsíc slovem (1. srpna 2014), nebo číslicemi, a to vzestupně s tečkami (1. 8. 2014), vzestupně s dvoumístným zápisem dnů a měsíců bez mezer za tečkami (01.08.2014) i sestupně se spojovníky (2014-08-01)
  • Peněžní částky – norma zjednodušuje způsob jejich zapisování, správně jsou nyní varianty 4 760 Kč, 4.760 Kč a 400,00 Kč (poslední zmíněná varianta se užívá u zarovnání údajů v sestavách a tabulkách); nová pravidla již nedoporučují tvary Kč 500,- nebo 500,- Kč
  • Měřítko a poměr – nový zápis odpovídá podobě na mapách a v odborné literatuře, tedy s mezerou před a za dvojtečkou (mapa 1 : 50 000, poměr 1: 2); sportovní skóre se naopak píše bez mezer (výsledek utkání 1:2)
  • Spojovník a pomlčka – v místních jménech se spojovníkem použitým mezi víceslovnými výrazy je dovoleno nahrazovat spojovník pomlčkou s mezerami (Praha-město, ale také Praha–město)
  • Lomítko – norma doporučuje oddělovat lomítko od přilehlých výrazů mezerami, jestliže je alespoň jeden z výrazů členěných lomítkem víceslovný (o městě / ve městě) a a umožňuje používat lomítko i ke grafickému oddělení výrazů – například při číslování stran lze vedle strana 1/3 psát také strana 1 / 3
  • Oslovení – dle nových pravidel je v oslovení možné užít jen 5. pád
  • Poštovní adresy – název obce nebo adresní pošty již není nutné psát verzálkami, není-li adresa psána rukou

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *