Jak odhadnout celkovou dobu trvání projektu

Klíčovou otázkou při plánování projektu bývá, jak dlouho nám určitý projekt bude trvat. Čím déle se v určitém oboru pohybujeme, tím přesněji dokážeme, jak se říká, „od stolu“ určit, kolik času nám projekt zabere. Někdy však mohou být takové odhady zavádějící. Které přístupy doporučují metodiky řízení projektu?

Jedním z úkolů projektového manažera při plánování nového projektu je odhadnout, kdy budou všechny výstupy doručeny. Zpravidla se rozlišují dva přístupy: „zdola“ a „shora“.

Odhadování shora

Při odhadování délky trvání projektu shora na základě jednotlivých výstupů projektu určujeme, kolik času nám jejich vytvoření zabere. Někdy bývá také nazýván odhadování na základě analogie. Tento přístup bývá v zásadě rychlý a na první pohled s malým úsilím. Používáme jej však pouze v těch případech, kdy máme již podobné projekty za sebou a dostatečně kvalifikovaně tak dokážeme potřebný čas odhadnout.

Odhadování shora si může dovolit organizace, která opakovaně doručuje výstupy, jež se v jednotlivých projektech velmi málo odlišují. Nebo je výhodné pro firmy, které mají za sebou roky projektů s velmi různorodým záběrem. Pokud naopak s určitým projektem začínáme, vyplatí se nám spíše odhadovat „zdola“.

Odhadování zdola

Podstatou odhalování délky trvání projektu „zdola“ je se primárně zaměřit na všechny možné činnosti, které bude pro dokončení projektu nutno vykonat. Tyto činnosti poté použijeme při vytváření harmonogramu). Teprve po úspěšném dokončení harmonogramu dokážeme kvalifikovaně odpovědět na otázku, kolik daný projekt zabere času.

Jak vyplývá z popsaného postupu, vyžaduje odhadování „zdola“ mnohem více úsilí. Výsledná doba však bývá zpravidla přesnější. Oproti prvnímu zmiňovanému přístupu je také vhodné pro začínající projektové manažery.

Parametrické odhadování

Specifickým přístupem pro odhadování celkového délky trvání projektu je parametrické odhadování. Podobně jako při odhadování „shora“ i tento přístup využívá informace z předchozích podobných projektů. Nicméně do výpočtu doby vstupují i různé parametry. Při stavbě typizovaných bytových domů tak například může být parametrem počet jeho pater. Pracujeme tedy s dobou trvání podobného bytového domu, kde celkovou dobu zvýšíme nebo snížíme na základě počtu pater.
Pokud bychom to shrnuli, při odhadování „shora“ na základě výstupů odhadujeme dobu trvání projektu, zatímco „zdola“ určujeme projektové činnosti a na základě jejich trvání vzniká celková doba projektu. Určitou variantou pro zkušené projektové manažery může být parametrické modelování pracující se specifickými vlastnostmi projektových výstupů.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: