Účetní výrazy v angličtině – Daně

Rozšiřte si slovní zásobu finanční a účetní angličtiny v následujícím kvízu. Téma pro druhou polovinu března se nabízí samo – daně a daňové účetnictví.

Tax accounting

Přiřaďte k sobě předmět daně a její název:

 • 1) income tax 
 • 2) corporation tax 
 • 3) property tax 
 • 4) capital transfer tax 
 • 5) excise taxes (excise duty) 
 • a) alcoholic drinks, tobacco products and petrol
 • b) inherited money and property
 • c) company profits
 • d) salaries and wages
 • e) real estate

Spojte správně první a druhou část věty:

 • 6) Value-added tax (or VAT)…
 • 7) Profits made from the sale of assets are liable to
 • 8) ´Exempt from taxation´ or ´tax exempt´ means…
 • 9) Tariffs are not ´tax rates´, they are…
 • 10) The amount of tax you have to pay is…
 • a) …taxes and customs duties charged on imported goods.
 • b) …capital gains tax.
 • c) …your tax burden.
 • d) …is part of the final price of goods or services.
 • e) … not subject to tax.

Zvolte správný výraz:

 • 11) A tax that is levied at a higher rate on higher incomes is called…
 • a) progressive
 • b) regressive
 • 12) Using loopholes in tax laws to reduce the amount of tax you pay to a minimum is called…
 • a) tax avoidance 
 • b) tax evasion
 • 13) An illegal practice of making false declarations in books and tax return is called…
 • a) tax avoidance
 • b) tax evasion
 • 14) Criminal organizations often pass money through a series of companies in order to disguise its origin from tax inspectors and the police. This is known as…
 • a) money laundering
 • b) cash washing
 • 15) Low-tax countries such as Monaco and the Bahamas are known as…
 • a) tax heavens
 • b) tax havens

Řešení:

 • 1d, 2c, 3e, 4b, 5a,
 • 6d, 7b, 8e, 9a, 10c,
 • 11a, 12a, 13b, 14a, 15b

Slovní zásoba

 • excise duty – spotřební daň
 • real estate – nemovitost(i)
 • VAT – DPH
 • liable to tax – podléhající dani
 • exempt from taxation – nepodléhající dani
 • tariff – dovozní daň, clo
 • tax rate – daňová sazba
 • charge on – připočítat
 • tax burden – daňové zatížení
 • subject to tax – podléhající dani
 • levy a tax – uvalit daň
 • loophole – díra v zákoně
 • tax return – daňové přiznání
 • tax avoidance – daňová ´optimalizace´
 • tax evasion – daňový únik, krácení daně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *