Jak správně komunikovat

Termín komunikace pochází z latinského výrazu „communicare“, v překladu sdílet nebo radit se, a tvoří základ všech mezilidských vztahů. Úzce souvisí jak s rétorikou, tak s asertivními komunikačními dovednostmi. Významný je zejména první dojem, jaký na druhého člověka uděláme, neboť je často rozhodující pro další úspěch naší vzájemné komunikace.

Rozlišujeme komunikaci verbální a neverbální, přičemž každou z nich charakterizují určité komunikační prostředky. Právě na ně byste se měli při přípravě nebo nácviku vašich komunikačních dovedností zaměřit. Tyto prostředky přímo ovlivní dojem, jakým na své posluchače zapůsobíte.

Verbální komunikace

 • rychlost slovní produkce
 • rychlost odpovědi na otázku
 • délka slovního projevu a délka pomlk
 • hlasitost projevu
 • tón hlasu a jeho zabarvení
 • pazvuky, slovní parazita a slovní vata
 • chyby v řeči

Neverbální komunikace

 • vzájemná blízkost či oddálení – tzv. distanční vzdálenosti a problém zachování „teritoria“
 • tělesný kontakt
 • vzájemná poloha či orientace komunikujících
 • zaujetí postoje, pózování, poloha nohou
 • gesta a pohyby rukou
 • pohyby hlavou, kývání hlavy, dotýkání se obličeje nebo vlasů apod.
 • mimika, pohyby obličejových svalů, pohyby očí, pohledy
 • vzhled a úprava člověka
 • oční kontakt

Úspěch komunikace však závisí i na dalších faktorech, zejména na vašem přístupu, s jakým k partnerovi v diskusi přistupujete. Pro dosažení shody nebo alespoň pochopení a přijetí názorů obou z diskutujících stran je vhodné dodržovat několik zásad.

Principy dobré komunikace

 • Aktivně naslouchejte, doptávejte se na nejasnosti.
 • Dejte najevo, že rozumíte stanovisku druhého.
 • Neobviňujte protistranu z problémů, které máte.
 • Konkrétně popište, s jakými problémy se musíte potýkat a zdůrazněte, že pro vás klíčové najít jejich řešení.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *