Dopady koronaviru se na pracovním trhu podepíší na dlouho, lidé budou hledat nové možnosti uplatnění

Ministerstvo financí počítá ve své první prognóze vývoje ekonomiky vlivem pandemie koronaviru se zvýšením nezaměstnanosti. Přesto, že vláda přijala řadu opatření, na mnoho zaměstnanců i podnikatelů nastupující krize dopadne velmi tvrdě.

Nikdo z nás neví, jak výrazný dopad může koronavirová krize na ekonomiku mít. Podle průzkumu mezi 1 400 podniky, který si na konci března nechala zpracovat Hospodářská komora ČR, více než čtvrtina zaměstnavatelů přemýšlela o propouštění.

Data provozovatele serverů Jobs.cz a Prace.cz a aplikace Práce za rohem společnosti LMC zase ukazují, že celkem 36,7 % ekonomicky aktivních lidí zaznamenalo snížení svého výdělku. Propad příjmů se více dotkl podnikatelů (78,7 %), zatímco zaměstnanci snížení příjmů pocítili ve třetině případů (31,2 %).

Velmi špatně jsou na tom podle statistik LMC zaměstnanci a firmy v Praze, a to z toho důvodu, že se v ní soustředí krizí nejvíce postižené obory – služby, pohostinství a cestovní ruch, v němž je také mnoho lidí zaměstnáno. Obavy ze ztráty zaměstnání má každý pátý zaměstnanec české firmy, ukazují dále data společnosti LMC.

Řada podniků se musela naučit využívat home office, manažeři začít řídit své týmy na dálku. Vývoj v předchozích několika týdnech byl zatěžkávací zkouškou pro všechny. Týmy ztratily kontakt a komunikace se odosobnila. Firmy často nebyly na zavedení home office připraveny, zejména po technické stránce. Mnoho služeb se přesunulo (bylo-li to možné) do on-line prostředí.

I potřeby trhu práce se změní. Pravděpodobně nás čeká i vlna rekvalifikací, které ale budou vypadat jinak než doposud. Rekvalifikovat se budou ti, kteří se budou chtít zlepšit v počítačových nebo „měkkých“ dovednostech, které by mohli uplatnit mezioborově. Rekvalifikace se bude ale týkat i těch, kteří si budou vybírat zcela novou profesní dráhu.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: