Rozdíl mezi tituly Ms a Miss a další společenské tituly v praxi

Mr, Mrs, Miss, Ms? Rozdíl mezi tituly Miss a Ms snadno zmate všechny nerodilé mluvčí. Avšak nezoufejte! Na názorných příkladech si rozdíl mezi nimi objasníme a vy se tak napříště vyhnete prekérním situacím třeba při představování, blahopřání nebo rozesílání pozvánek.

Jaké nejčastější společenské tituly používáme v anglickém konverzaci?

Titul Mr označuje muže bez ohledu na jeho rodinný stav

Titul Mrs označuje ženu vdanou, a to bez ohledu na to, zda v přítomnosti nebo minulosti – titul se užívá i pro vdovy a ženy rozvedené

Titul Ms označuje ženu, aniž by naznačoval cokoliv o jejím rodinném stavu – použijeme jej v případě, kdy si nejsme jisti rodinným stavem dané ženy, kdy je neprovdaná žena starší 30 let nebo v situaci, kdy daná žena preferuje neutrální titul nepoukazující na její rodinný stav

Titul Miss označuje ženu neprovdanou – často se používá v souvislosti s malým děvčetem, mladou dívkou, studentkou a ženami do 30 let

Výše uvedené tituly slouží k vyjádření úcty a používají se před jménem nebo k označení společenského postavení.

Rozdíl mezi tituly Ms a Miss v praxi

Ms Harding is my teacher at school.

  • Z věty není jasné, zda je učitelka vdaná nebo nikoliv.
  • Může dokonce upřednostňovat toto oslovení z důvodu, aby její studenti nevěděli, jaký je její rodinný status.

Miss Joan is my piano teacher. I will attend her wedding ceremony next week.

  • Užití titulu Miss ve větě naznačuje, že Joan není vdaná.
  • Následující věta tuto skutečnost podtrhuje.

My mum is a teacher. She preferes to be called Ms Jones by her students, even though my own teacher calls her Mrs Jones when he calls her schedule a meeting with her and my dad.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: