Anglické počty

Jak jste na tom s počty v angličtině? Otestujte se v krátkém kvízu.

Podobně jako čeština i angličtina rozeznává dva druhy podstatných jmen (anglicky NOUNS): počitatelná a nepočitatelná. Rozlišujeme je dle toho, jak u daného podstatného jména vyjadřujeme jeho množství (QUANTITY).

Počitatelná podstatná jména (COUNTABLE NOUNS) jsou ta, od kterých lze vytvořit množné číslo – například podstatné jméno dům (HOUSE) má jednotné i množné číslo (HOUSES) – a u kterých můžeme rovněž určit počet jednotlivých kusů – můžeme spočítat, kolik domů vidíme před sebou, např. jeden dům, dva domy, tři domy a tak dále.

Nepočitatelná podstatná jména (UNCOUNTABLE NOUNS) jsou ta, která spočítat nelze a nelze u nich ani určit přesný počet kusů. Například slovo sníh (SNOW) – nelze říct jeden sníh, natož pak třeba dva nebo tři sněhy, ani neurčité: hodně sněhů. Mezi nepočitatelná podstatná jména řadíme jména látková – např. voda (WATER) a vzduch (AIR) – či abstraktní – jako láska (LOVE) nebo nenávist (HATE) . Řadíme sem i některá podstatná jména, která v češtině počítat můžeme – především informace (INFORMATION), rada (ADVICE) nebo zpráva (NEWS).

Na tom, zda je dané slovo počitatelné či nikoliv, závisí několik důležitých mluvnických pravidel (například užití členů či termínů pro vyjádření množství). Neznáte-li tato pravidla, můžete se dopustit závažných chyb a dostat sami sebe do zmatené či trapné situace. Prověřte si proto svoji znalost užití počitatelných a nepočitatelných anglických podstatných jmen v následujícím krátkém kvízu.

Zadání:

Níže naleznete několik anglických vět. ROZHODNĚTE, ZDA JSOU ZAPSÁNY MLUVNICKY SPRÁVNĚ, A DO VĚTY JIŽ NENÍ NUTNÉ NIC DALŠÍHO PŘIDÁVAT, ČI ZDA JE NAOPAK NEZBYTNÉ DO FRÁZE JEŠTĚ NĚCO DOPLNIT – například (neurčitý) člen v případě počitatelných podstatných jmen nebo výraz označující počet / množství dané látky u jmen nepočitatelných.

1. Would you like …………. tea?

2. I don’t like …………. coffee without …………. milk.

3. Please, take one …………. of bread for us and two …………. of bread for your grandmother.

4. Everybody needs …………. food.

5. Kate eats …………. apple every day.

6. There was …………. sand and …………. water everywhere.

7. I’ve got …………. good idea.

8. Do you have …………. paper?

9. Does he eat …………. meat?

Správné řešení:

  1. a cup of
  2. (none) – (none)
  3. loaf – loaves
  4. (none)
  5. an
  6. (none) – (none)
  7. a – 8. a piece of
  8. (none)

Pokud jste v našem kvízu neuspěli, nezoufejte a dané téma si osvěžte například pomocí příslušného odkazu v cambridgeském on-line slovníku: http://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/about-nouns/nouns-countable-and-uncountable .

 

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *