7 tipů jak zvládnout prezentovat před velkým publikem – 1. díl

Schopnost prezentovat patří mezi klíčové dovednosti úspěšného manažera a skoro ji dnes můžeme považovat za samozřejmost. Každý manažer má již nějakou tu prezentaci za sebou. Jak si ale poradit se situací, když máte místo k deseti kolegům najednou mluvit před celým publikem, kde sedí stovky lidí. Přinášíme vám pár tipů do začátku.

Každý, kdo někdy měl prezentovat před více než 50 lidmi, vám potvrdí, že na pódiu vládne úplně jiná atmosféra a řečník tomu musí svůj projev přizpůsobit. Pojďme se proto podívat na to, co vám může váš projev usnadnit.

Prolomte bariéru co nejdříve

Zatímco v malém počtu účastníků lze vidět každému do obličeje a jednoduše sledujete emoce v obličejích, anonymní dav vám dá na to co říkáte velmi mlhavou zpětnou vazbu. Mezi řečníkem a publikem tak vzniká neviditelná bariéra. Tu je proto vhodné prolomit co nejdříve. Zkuste zpočátku svou prezentaci odlehčit vhodným vtipem. Smích publika totiž způsobí, že se s posluchači emočně naladíte na stejnou vlnu.

Vyzkoušejte si techniku dopředu

Před velkým publikem se většinou mluví pomocí mikrofonu. Často je také třeba přepínat slidy prezentace prostřednictvím dálkového ovladače. Nezapomeňte si vždy před zahájením své řeči vyzkoušet, v jakém stavu mikrofon i ovladač jsou. Na mikrofon je třeba si trochu zvyknout. Pokud s ním začínáte, požádejte organizátory o zvukovou zkoušku ještě předtím, než posluchači dorazí.

Připravte prezentaci adekvátní počtu posluchačů

Zatímco v zasedací místnosti je člověk zpravidla zvyklý mít připravenu prezentaci s textem ve formě odrážek, pro velké publikum to není příliš vhodné. Návštěvníci si přišli poslechnout zejména vás a očekávají, že budete mluvit bez pomoci odrážek. Doporučuji proto na prezentaci vložit pouze klíčové myšlenky, grafy, diagramy a ilustrační obrázky. Svou řeč si v bodech připravte na papíře. Zatímco v malé zasedací místnosti působí koukání do papíru rušivě, ve velkém sále se přiměřené nahlížení do vlastních textů ztratí.

Uspořádejte si řečnický pult dle vaší potřeby

Ještě než začnete mluvit, zaměřte se na bezprostřední okolí místa, ze něhož budete prezentovat. Zkontrolujte si dostupnost přepínače slidů i vzdálenost stolu s papíry. Nezapomínejte na sklenici s vodou, pokud by vám vyschlo v krku.

Na další tipy k prezentování před velkými publiky se můžete těšit v druhém díle.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: