7 tipů jak zvládnout prezentovat před velkým publikem – 1. díl

Jak si poradit se situací, kdy musíte mluvit před početným publikem?  Přinášíme vám sadu tipů a rad 🙂

Každý, kdo někdy přednášel pro více než 50 posluchačů, vám potvrdí, že na pódiu vládne úplně jiná atmosféra než při prezentaci pro menší skupinu lidí. Řečník tomu musí svůj projev přizpůsobit. Pojďme se proto podívat na to, co vám může váš projev usnadnit.

Prolomte bariéru co nejdříve

Zatímco v malém počtu účastníků lze vidět každému do obličeje a jednoduše sledujete emoce v obličejích, anonymní dav vám dá na to co říkáte velmi mlhavou zpětnou vazbu. Mezi řečníkem a publikem tak vzniká neviditelná bariéra. Tu je proto vhodné prolomit co nejdříve. Zkuste zpočátku svou prezentaci odlehčit vhodným vtipem. Smích publika totiž způsobí, že se s posluchači emočně naladíte na stejnou vlnu.

Vyzkoušejte si techniku dopředu

Před velkým publikem se většinou mluví pomocí mikrofonu. Často je také třeba přepínat slidy prezentace prostřednictvím dálkového ovladače. Nezapomeňte si vždy před zahájením své řeči vyzkoušet, v jakém stavu mikrofon i ovladač jsou. Na mikrofon je třeba si trochu zvyknout. Pokud s ním začínáte, požádejte organizátory o zvukovou zkoušku ještě předtím, než posluchači dorazí.

Připravte prezentaci adekvátní počtu posluchačů

Zatímco v zasedací místnosti je člověk zpravidla zvyklý mít připravenu prezentaci s textem ve formě odrážek, pro velké publikum to není příliš vhodné. Návštěvníci si přišli poslechnout zejména vás a očekávají, že budete mluvit bez pomoci odrážek. Doporučuji proto na prezentaci vložit pouze klíčové myšlenky, grafy, diagramy a ilustrační obrázky. Svou řeč si v bodech připravte na papíře. Zatímco v malé zasedací místnosti působí koukání do papíru rušivě, ve velkém sále se přiměřené nahlížení do vlastních textů ztratí.

Uspořádejte si řečnický pult dle vaší potřeby

Ještě než začnete mluvit, zaměřte se na bezprostřední okolí místa, ze kterého budete prezentovat. Zkontrolujte si dostupnost přepínače slidů i vzdálenost stolu s papíry. Nezapomínejte na sklenici s vodou, pokud by vám vyschlo v krku.

Na další tipy k prezentování před velkými publiky se můžete těšit v druhém díle 🙂

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: