Živnost a nájem z hlediska DPH

Většina daňových subjektů má povědomí o tom, kdy vzniká povinnost registrace k dani z přidané hodnoty. Firmy i OSVČ si hlídají obrat 1 mil. Kč, protože po jeho překročení se stávají plátci DPH.

Obrat je potřeba hlídat každý měsíc, protože se nepočítá za kalendářní rok, ale za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Přihláška k registraci se poté podává do 15 dnů po skončení měsíce, kdy byl obrat překročen a plátci DPH jsme od druhého měsíce následujícího po měsíci, kdy jsme obrat překročili.

Příklad

Obrat jsme překročili v květnu, přihlášku k registraci musíme podat do 15. června a plátci DPH jsme od 1. července.

Do obratu se však nepočítá pouze příjem z podnikání. Často se stává, že kromě podnikání mají poplatníci příjmy i z nájmu. Ačkoli pronajímají soukromý byt, z hlediska zákona o DPH se jedná o ekonomickou činnost, a příjem z nájmu je potřeba do obratu započítat.

Příklad

OSVČ má příjmy ze živnostenského podnikání za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců 800 000 Kč. Příjmy z nájmu jsou 240 000 Kč.

Ze samotné živnosti obrat pro registraci k DPH nepřekročila, ale v součtu s příjmy z nájmu ano. OSVČ se tedy stane plátcem DPH.

OSVČ z našeho příkladu se zaregistruje jako plátce DPH a bude DPH přiznávat z příjmů spadajících do živnosti. Nájemné je od DPH osvobozeno, nebude tedy daní z přidané hodnoty zatíženo.

Plátci DPH mohou uplatňovat nárok na odpočet DPH z přijatých plnění, ale pouze v případě, že tato plnění souvisí se zdanitelnými příjmy. Jelikož nájemné je osvobozeno od DPH, nemají nárok na odpočet s plněními souvisejícími s příjmy z nájmu.

Příklad

Kadeřnice provozuje činnost na živnostenský list a zároveň pronajímá byt. Z důvodu překročení obratu se zaregistrovala jako plátce DPH. Nakoupí kadeřnické přípravky, nůžky, nové kadeřnické křeslo od plátců DPH. Dále do pronajímaného bytu koupila nové zámky do dveří také od plátce DPH.

Z nákupu kadeřnických přípravků, nůžek a křesla si může uplatnit plný nárok na odpočet DPH, protože souvisí se zdanitelnými příjmy – příjmy z kadeřnické živnosti.

DPH, které je uvedeno na faktuře za zámky do dveří, však uplatnit nemůže, protože nájemné je od DPH osvobozeno a tento výdaj souvisí tedy s osvobozenými příjmy, ne se zdanitelnými.

Při počítání obratu pro registraci k DPH je potřeba si uvědomit, co vše se do obratu zahrnuje. Část podnikatelů započítává pouze příjmy související s jejich podnikáním. Příjmy z nájmu do obratu nezahrnují, protože se dle jejich názoru jedná o soukromý byt, tedy o soukromé příjmy. Z hlediska DPH je ale i „soukromý“ nájem ekonomická činnost a do obratu se zahrnuje.

V případě špatně stanoveného obratu můžou podnikateli vzniknout nepříjemné a mnohdy i vysoké sankce od finančního úřadu z důvodu pozdní registrace k DPH.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: