Zdanění brigád

Ve společnosti často panuje názor, že brigádníci svoji odměnu nezdaňují. Není to tak docela pravda, mzda musí projít systémem zdanění. Jaká bude konečná daň závisí na výši odměny a na uplatňovaných slevách na dani.

Podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů

Každý zaměstnanec může podepsat prohlášení poplatníka, jedná se o „růžový formulář“, který zaručí, že zaměstnavatel mu bude při výpočtu mzdy uplatňovat slevy na dani. Toto prohlášení může zaměstnanec podepsat současně pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud má více zaměstnání, může si vybrat, u kterého zaměstnavatele prohlášení podepíše.

Zaměstnavatel poté uplatní základní slevu na poplatníka, která je ve výši 2 570 Kč. Studenti mohou uplatnit až do 26 let věku (v případě prezenčního doktorského studia až do 28 let) slevu na vlastní studium, která činí 335 Kč měsíčně. Je možné uplatnit i další slevy jako sleva na invaliditu nebo daňové zvýhodnění na vyživované děti.

Příklad:

22 letý student vysoké školy si při studiu přivydělává na dohodu o provedení práce, podepsal prohlášení poplatníka. Jeho odměna za měsíc červenec činí 9 000 Kč.

  • Hrubá mzda 9 000 Kč
  • 15 % daň 1 350 Kč
  • Sleva na poplatníka 2 570 Kč
  • Sleva na vlastní studium 335 Kč
  • Daň 0 Kč (S daňovou povinností se nelze dostat do mínusu. Daň je kladná částka nebo nula).
  • Čistá mzda 9 000 Kč

Ačkoli se čistá mzda v tomto případě rovná hrubé mzdě, mzda byla zdaněna a nulovou daň zapříčinilo podepsané prohlášení poplatníka a uplatnění daňových slev.

Poznámka: Dohody o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč za měsíc nepodléhají odvodům na zdravotní a sociální pojištění.

Nepodepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů

V případě, že zaměstnanec nepodepíše prohlášení poplatníka (např. z důvodu, že ho má podepsané u jiného zaměstnavatele), bude ze mzdy sražena daň 15 %.

Příklad:

Vezmeme ten samý případ jako v předchozím příkladě s tím rozdílem, že zaměstnanec nepodepíše prohlášení poplatníka.

  • Hrubá mzda 9 000 Kč
  • 15 % daň 1 350 Kč
  • Čistá mzda 7 650 Kč

V tomto případě se bude jednat o daň srážkovou. Pokud by zaměstnanec podal další rok přiznání k dani z příjmů, může příjmy zdaněné srážkovou daní do daňového přiznání zahrnout, uplatní všechny slevy na dani, na které má nárok, a je možné, že mu finanční úřad sraženou daň vrátí.

Srážková daň se uplatňuje, pokud není podepsané prohlášení poplatníka a zároveň odměna z dohody o provedení práce je do 10 000 Kč za měsíc, odměna z dohody o pracovní činnosti, mzda dle pracovní smlouvy nepřevýší 3 500 Kč za měsíc. V ostatní případech se uplatňuje daň zálohová. Pokud poplatník podává přiznání k dani z příjmů (ať už dobrovolně nebo mu vznikla povinnost), příjem zdaněný zálohovou daní musí do daňového přiznání uvést, příjem ze závislé činnosti zdaněný srážkovou daní může, ale nemusí do daňového přiznání uvést.

Sociální a zdravotní pojištění

Na brigádníky se vztahuje i povinnost platit zdravotní a sociální pojištění.

Dohody o provedení práce podléhají odvodům na zdravotní a sociální pojištění, pokud měsíční odměna převýší 10 000 Kč. U dohody o pracovní činnosti se zdravotní a sociální pojištění uplatňuje od částky 3 500 Kč za měsíc.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: