Záporná přídavná jména a jejich předpony

Předpony a přípony jsou důležitou součástí anglického jazyka. Můžete s jejich pomocí vytvářet různé slovní druhy, slova opačného významu, ale i obraty významu zcela jiného při zachování stejného kořene slova. Obecně se dá říct, že předpony se používají pro vytváření opaků, záporů a jiných významů, zatímco přípony spíše pro vytváření jiných slovních druhů.

Předpony a jejich použití podléhají gramatickým pravidlům, ale zejména u záporných předpon existuje řada výjimek. Ověřte si svoji znalost anglických záporných přídavných jmen a jejich předpon. Možnosti, z nichž můžete vybírat vhodnou předponu, máte uvedeny pod každou jednotlivou frází. Správné řešení najdete pod textem.

1. His mother thought that his autobiography was ___ loyal to the family.
un – mis – in – im – dis
2. It is ___polite to point at people.
un – in – im – dis – des
3. Prostitution is ___ legal in some countries.
dis – il – in – mis – un
4. The ownership of the house remains ___clear.
dis – il – im – in – un
5. He is totally ___practical.
un – in – im – il – dis
6. We are living in an ___perfect world.
un – in – im – il – dis
7. His reaction was exaggerated and ___logical.
un – in – im – il – dis
8. He has been ___honest in his dealing with us.
anti – des- dis – in – un
9. His fear is totally ___rational.
il – im – in – ir – un
10. He was short, overweight and generally fairly___attractive.
un – in – im – dis – des
11. He is a good teacher but little bit ___patient with slow students.
un – in – im – dis – des
12. It was almost ___possible for him to pass the exam.
a – dis – im – in – un

Správné řešení:

1. dis-, 2. im-, 3. il-, 4. un-, 5. im-, 6. im-, 7. il-, 8. dis-, 9. ir-, 10. un-, 11. im-, 12. im-

 

 

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *