Tipy pro váš work-life balance

V souvislosti s ekonomickou krizí bylo klíčovým tématem rozvoje firem zpravidla zvyšování efektivity a výkonnosti. Nyní se pomalu začíná vynořovat potřeba vyváženosti soukromého a pracovního života zaměstnanců. 

Více volného času, méně práce. Slýcháme často například z úst čerstvých absolventů. Chtějí poznávat svět, věnovat se svým koníčkům i rodině. Vyjít vstříc jim můžeme i v personalistice různými opatřeními pro podporu takzvaného work-life balance. Navíc se opakovaně ukazuje, sladění soukromého a profesního života vede k vyšší produktivitě, nižší nemocnosti a také samozřejmě větší atraktivitě pro potenciální uchazeče o zaměstnání.

Flexibilní pracovní úvazky

Jedním z nejčastějších opatření pro sladění soukromého i profesního života bývají různé zkrácené pracovní úvazky. Nezřídkakdy zaměstnanci touží například po šestihodinové pracovní době.

Neplacená volna

Řada zaměstnanců potřebuje na delší dobu vypnout od práce a dopřát si třeba dvouměsíční volno na cestování nebo třeba i jazykový kurz. Ve srovnání se zkráceným úvazkem je neplacené volno již trochu organizačně náročnější, neboť u některých pracovních pozic musíme hledat náhradu, popřípadě rozdělit pracovní úkoly mezi ostatní zaměstnance.

Home-office

Nemusíme měnit počet hodin v týdnu ani měsíce v roce, někdy stačí pouze zavést například 1 den na home-office. Práci z domova sice nezvládá úplně každý, ale obecně tento nástroj umožní pracovníkům větší míru volnosti a ušetří tak čas na cestě z práce a do práce.

Rovnováha mezi pracovním a osobním životem nevzniká pouze prostřednictvím nových HR nástrojů nebo změn v oblasti pracovní doby, vytváří ji také především manažeři svými přesvědčeními o trávení času a respektem k tomu, že každý z nás jsme jiní a podle toho potřebujeme trávit svůj čas.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: