Změny týkající se uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce

Nekolidující příjem uchazeče o zaměstnání

Na základě novely zákona o zaměstnanosti účinné od 28.7.2017 není možné být v evidenci Úřadu práce a zároveň vykonávat činnost na základě dohody o provedení práce. Podle přechodných ustanovení museli uchazeči o zaměstnání vykonávající zaměstnání formou dohody o provedení práce nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona , tj. do 28.10.2017 takové zaměstnání ukončit nebo uzavřít jiný pracovněprávní vztah, případně ukončit vedení v evidenci Úřadu práce. Uchazeč s DPP uzavřenou před 28.7.2017 splňoval podmínky pro zařazení a vedení v evidenci ještě do 28.10.2017 . I nadále platí, že si uchazeč o zaměstnání evidovaný na Úřadu práce může vydělat až polovinu minimální mzdy, od 1.1.2018 to bude 6 100 Kč, ale pouze na základě dohody o pracovní činnosti nebo pracovní smlouvy.

Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání

S účinností od 1. října 2017 zavádí novela zákona o zaměstnanosti režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti vyplývající z vedení v evidenci úřadu práce kvůli nemoci či úrazu. Uchazeč bude povinen doložit potvrzení o nemoci, úrazu, ošetření či vyšetření u lékaře. Dodržování režimu dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání bude kontrolovat Úřad práce.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: