Firemní kultura: neviditelný zdroj vaší firmy

Každá organizace ať chce, nebo nechce, má svou unikátní organizační kulturu. Jedná se o soubor přesvědčení, pravidel, rituálů, hodnot, názorů a postojů, které zaměstnanci společně vyznávají a sdílí. Mnohé z nich jsou například součástí firemních směrnic, nicméně celkově bývá z firemní kultury kodifikován pouze její zlomek.

Rituály

Pokud jezdíte na návštěvu k vašim externím partnerům, možná jste občas překvapeni, jakým způsobem zde přistupují k například k organizování meetingu. Mezi další rituály patří třeba způsoby hodnocení spolupracovníků, zadávání úkolů i nastavení procesů komunikace mezi kolegy. Nesmíme zapomenout ani na takové rituály, jakými jsou například podnikové večírky.

Hodnoty

Mezi nejúspěšnější firmy patří ty, jejichž organizační hodnoty jsou sladěny s hodnotami zaměstnanců. Každý z nás máme své hodnoty. Jedná se o hluboce zakořeněné principy, podle kterých se lidé rozhodují. Pokud například patří mezi vaše organizační hodnoty „inovace“, patrně také podle toho vypadá váš rozpočet na nové výrobky a služby a zaměstnanci pracující na inovačních projektech mají velký prostor.

Pravidla

Od určité velikosti firmy nelze fungovat bez jasně stanovených pravidel. Ta bývají velmi často definována v pracovních postupech a různých firemních směrnicích. Síla firemní kultury je velmi často poznat, pokud dané pracovní postupy změníte a sledujete, jak rychle se zaměstnanci těm novým přizpůsobí.

Postoje

Je ve vaší firmě „přesčas“ sprostým slovem, nebo se jedná o naprostou samozřejmost? Právě postoje k podobným otázkám mohou být klíčové pro pracovní produktivitu i spokojenost zaměstnanců. Změnit postoje bývá však běh na dlouhou trať.

Organizační kultura patří mezi velmi cenné zdroje úspěchu a produktivity firmy, nebývá však jednoduše uchopitelná a její budování vyžaduje čas.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: